ได้วิ่งกันฉิว!ศุกร์นี้วันมาฆบูชาขึ้นฟรี60ด่านทางด่วน3สาย”ด่วนเฉลิมมหานคร-ศรีรัช-บางปะอิน-ปากเกร็ด”

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.)กล่าวว่า ในวันที่ 26 ก.พ.64 (วันมาฆบูชา) กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ เฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) 19 ด่าน ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่2) 31 ด่าน และทางพิเศษอุดรรัถยา(ด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด) 10 ด่าน รวม 3 สายทาง 60 ด่าน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน

ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด(ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่

อย่างไรก็ตามเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนรวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย. ทั้งนี้ผู้ใช้ทางสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543

ทั้งนี้ผู้ใช้ทางพิเศษดาวน์โหลดApplication “EXAT Portal”เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและการใช้บัตร Easy Pass รับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ และสามารถเรียกใช้งานApplication อื่น ๆ ของ กทพ. อาทิ EXAT Traffic รวมทั้งขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย