ได้รับคืนกันหรือยัง!! “การไฟฟ้านครหลวง” เผยยอดคืนเงินประกันไฟฟ้าแล้ว 5,865 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ได้เปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ และหมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 3333 ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.2563 เป็นต้นมา ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค. 2563 มีผู้ได้รับเงินแล้วประมาณ 2.22 ล้านรายการ คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 5,865 ล้านบาท

โดยผู้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า สามารถตรวจสอบสถานะการขอคืนเงิน รวมถึงตรวจสอบรหัสการยืนยันการรับเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของท่านได้ที่ https://measy.mea.or.th ในฟังก์ชันตรวจสอบเรื่อง โดยกรอกรหัสประจำตัวประชาชน หรือรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี พร้อมกับหมายเลขรับเรื่อง 10 หลัก

ทั้งนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากระบบมีการประมวลผลเป็นเวลานาน หรือถูกปฏิเสธจากระบบของ MEA พบว่า อาจมีสาเหตุมาจากการผิดเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ 1.ลงทะเบียนผิดองค์กร 2.เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ในเงินประกัน 3.รับเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ชื่อไม่ตรงกับผู้วางเงินประกัน 4.รับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์  และ 5.ระบบคืนเงินประกันผ่านทางเซเว่น อีเลฟเว่น แล้ว แต่ผู้ขอคืนเงินประกันยังไม่ไปรับเงิน

นอกจากสาเหตุผิดตามเงื่อนไขที่กล่าวมาทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้รับเงินแล้ว ยังพบว่ามีผู้ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าบางส่วนได้รับเงินไปแล้ว แต่เข้าใจผิดว่ายังไม่ได้รับเงินคืน ทั้งนี้เนื่องจากไม่ทราบว่าเป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่ MEA คืนให้ เพราะยอดเงินที่ได้รับคืนไม่ตรงกับยอดเงินที่เคยวางเงินประกันไว้ ซึ่งเรื่องนี้เกิดจาก MEA ได้คืนเงินประกันพร้อมกับดอกผลจากการวางเงินประกันของผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นมา 

โดยทาง MEA จึงได้เริ่มคำนวณดอกผลจากเงินประกันการใช้ไฟฟ้าในรอบใหม่คืนให้ในคราวเดียวกัน แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ขอคืนเงินประกัน MEA จะคำนวณดอกผลให้ต่อเนื่องจนกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าจะมีการขอคืนเงินประกันนั้น ๆ จึงขอให้ผู้รับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการรับเงินของท่านอีกครั้ง

ทั้งนี้หากผู้ลงทะเบียนรายใดผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้รับเงินคืนในระยะเวลาที่กำหนด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่ เฟซบุ๊ก : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: @meathailand, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง