ให้ไว!งาน 1 ล้านตำแหน่งรออยู่ที่ JOB EXPO THAILAND 2020 วันที่ 26-28 ก.ย.นี้

.กระทรวงแรงงานชวนไปไบเทค บางนา

.รวบรวมงานให้สมัครจากภาครัฐและเอกชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดงาน Job Expo Thailand 2020 ในระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ Hall EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร พร้อมเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่ต้องการหางานทำ ผู้ว่างงาน และประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงาน

โดยภายในงาน พบกับตำแหน่งงานว่างไม่น้อยกว่า 1 ล้านอัตรา ซึ่งรวบรวมตำแหน่งงานว่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ผ่านมา

สำหรับตำแหน่งงานร่วม 1 ล้านอัตรา แบ่งออกได้ดังนี้
ตำแหน่งงานว่างกรมการจัดหางานจำนวน 106,312 อัตรา
ตำแหน่งงานต่างประเทศ 112,242 อัตรา
ตำแหน่งงานพาร์ตไทม์ จำนวน 66,881 อัตรา
การจ้างงานโดยภาครัฐจำนวน 410,415 อัตรา
การจ้างงานตามมาตรการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา
ตำแหน่งงานที่คาดว่าจะจ้างแรงงานไทยแทนแรงงานต่างด้าว จำนวน 44,150 คน

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานยังมีการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจแฟรนไชส์ การอบรมสอนอาชีพเพื่อสร้างงานใหม่ให้แก่ผู้ว่างงาน การยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน (Upskill และ Reskill) การเสวนาทิศทางตลาดแรงงาน การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน กิจกรรมการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์แห่งพระราชา ศาสตร์แห่งความพอเพียง พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย กิจกรรมแพลตฟอร์ม ‘ไทยมีงานทำ’ กิจกรรมไทยไม่ทิ้งกัน ล้านงานเพื่อล้านคน คนหางาน งานหาคน Job Matching กิจกรรมรวมใจ สร้างงาน พัฒนาอาชีพ กิจกรรมนวัตกรรม

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน