ให้ประชาชนอิ่มท้อง “ชวน หลีกภัย” เปิดบ้านเมืองตรัง แจกอาหาร ช่วยบรรเทาผลกระทบโควิด-19

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มอบหมายให้คณะทำงานที่ .ตรัง นำโดย นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง และนายระลึก หลีกภัย จัดอาหารและเครื่องดื่ม มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ทุกวัน วันละ 2 รอบ ได้แก่ ช่วงเที่ยง และ ช่วงเย็น โดยไม่จำกัดจำนวน โดยอาหารนั้นบรรจุด้วยภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายง่าย และแจกจ่ายบริเวณหน้าบ้านพัก ถนนวิเศษกุล .ทับเที่ยง .เมืองตรัง .ตรัง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยมีประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มารับอาหารจำนวนมาก และมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระยะห่างตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยตามแนวทางของรัฐบาลและทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ การแจกอาหารดังกล่าว นายชวนได้ดำเนินการมาตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะเห็นว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อน ด้วยความห่วงใยประชาชนและต้องการให้กำลังใจประชาชน จึงได้ดำเนินการแจกอาหารมาอย่างต่อเนื่อง