สมเด็จพระพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม

วันนี้ เวลาบ่าย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกในโอกาสที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 29 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิรราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เข้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จออกด้วย

ในการนี้ ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน และท่านผู้หญิงสิรกิติยา เเจนเซน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทด้วย

ในโอกาสนี้มีประชาชนมาเฝ้าฯ รับเสด็จเป็นจำนวนมาก ทั้งภายในบริเวณพระบรมมหาราชวัง และภายนอกพระบรมมหาราชวัง ตามเส้นทางเสด็จฯ

เมื่อแล้วเสร็จพระราชพิธีภายในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงพระดำเนินออกมายังนอกพระบรมมหาราชวัง เพื่อทักทายประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ ก่อนจะประทับรถยนต์พระที่นั่งโดยเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต