ใครมีปัญหา…ขาดสภาพคล่องทางการเงินโปรดทราบ! “ธนาคารออมสิน” ส่ง “สินเชื่อเพื่อคุณ” มาช่วยแล้ว

ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ มีหลายคนที่ต้องเผชิญปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่มีเงินทุนสำรองในการดำรงชีพชักหน้าไม่ถึงหลังจนปวดหัว ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรดี

แต่ในทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ ล่าสุด “ธนาคารออมสิน” ส่ง “สินเชื่อเพื่อคุณ” ออกมาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว

จัดให้สำหรับผู้ที่ต้องการเงินไปใช้ เสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ โดยให้วงเงินกู้ได้สูงสุด 30,000 บาทต่อราย ผ่อนได้นานสูงสุด 2 ปี ชูดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก1.25% ต่อเดือน และไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอีกด้วย

งานนี้บอกได้เลยว่าไม่ต้องเครียด หันมาซบสินเชื่อเพื่อคุณ ช่วยลูกค้าผ่านทุกวิกฤตทางการเงินแน่นอน

ผู้ที่สนใจเพียงเป็นผู้มีรายได้ประจำ ที่อัตราเงินเดือน 8,000 บาทขึ้นไป หรือกรณีเป็นผู้มีอาชีพอิสระ จะต้องเป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก โดยสามารถสมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินหรือคลิกhttps://bit.ly/448YMrC

และนำเอกสารประกอบการขอกู้ไปติดต่อสาขาประสงค์ขอกู้ โดยอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาผ่าน Mobile Application MyMo ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ GSB Contact Center โทร. 1115 และติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.gsb.or.th หรือ Facebook: GSB Society