ใครกันแน่จ้องจะโกง ! “หมอรุ่งเรือง” ชี้แจงความจริง หลัง “เพจแพทย์ชนบท” กล่าวหาสาธารณสุขทุจริตวัคซีน โกงจัดซื้อเอทีเค

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ตอบคำถามผู้สื่อข่าว ถึงกรณีเพจแพทย์ชนบท ออกมาโพสต์ ขัดขวางไม่ยอมให้พรรคภูมิใจไทย เข้าร่วมรัฐบาล เพื่อปิดสวิตช์ กัญชา ตรวจสอบเรื่องวัคซีน  ระบุว่า เรื่องการเมือง ก็ต้องปล่อยให้การเมืองจัดการ แต่ที่ต้องสื่อสารคือ มีการกล่าวหาว่ามีการทุจริตเรื่องการจัดหาเอทีเค และการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19  ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขหลายต่อหลายท่าน  หากเรื่องนี้ มีการปล่อยผ่านไป ก็เหมือนยอมรับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขมีความไม่โปร่งใส จึงจำเป็นต้องออกมาชี้แจง ดังนี้ 

ทั้งนี้ในการกล่าวหาว่ามีการทุจริตเรื่องวัคซีนโควิด 19  เป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอย ไม่มีมูล ประเทศไทย มีหน่วยงานที่ตรวจสอบมากมาย หากประเด็นนี้ มีหลักฐาน อย่างที่มีการกล่าวหา เชื่อว่าจะต้องมีการยื่นฟ้องจนเป็นคดีความไปแล้ว แต่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีข้อมูล ที่แสดงให้เห็นว่า พบการทุจริต ในการจัดซื้อวัคซีนอย่างที่กล่าวหา 

ส่วนเรื่องประสิทธิภาพ ของการจัดหาวัคซัน และให้บริการ ที่มีการโจมตีว่าล้มเหลว ข้อเท็จจริงคือ ประเทศไทยสามารถ ให้บริการวัคซีนโควิด 19 ได้ ครบ 100 ล้านโดส ได้ตามเป้าหมาย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นับว่าเร็วกว่ากำหนดเดิม  โดยมีอัตราการสูญเสียของผู้ติดเชื้อ ณ ช่วงเวลาที่มีการระบาดใหญ่  อยู่ในระดับที่ต่ำ กว่านานาชาติ  นอกจากนั้น ไทยยังได้เป็นฐานการผลิตวัคซีนของ AstraZeneca เพื่อเสริมสร้างสร้างความมั่นคงด้านการสาธารณสุข การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุขมีผลงิจัยยืนยันว่า ลดการสูญเสียชีวิตประชาชนได้กว่า 5 แสนคน นอกจากนี้ยังช่วยพี่น้องประชาชนรอดพ้นจากการเจ็บป่วยรุนแรงเป็นจำนวนมาก วัคซีนที่นำมาใช้ในประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์มหาวิทยาลัย ก็ยืนยันประสิทธิภาพของวัคซีนที่นำมาใช้ และเกิดประโยชน์จริงๆ

นอกจากนั้นในส่วนของ  การกล่าวหา เรื่องการทุจริต การจัดหา ATK เรื่องนี้  ต้องถามว่า ใครกันแน่ที่มีชนักปักหลังเรื่องนี้ เนื่องจาก ในการจัดหาชุดตรวจ ATK นั้น ปรากฏหลักฐานว่ามีความพยายามจะล็อกสเป็กการจัดซื้อ  กระทั่ง ทางองค์การเภสัชกรรม ต้องยื่นเรื่องกับ ปปช. ให้ตรวจสอบ ขอสอบถามกลับไปยังชมรมแพทย์ชนบทในเรื่องดังกล่าว ครับ ใครกันแน่ครับ ที่ทุจริต ผมขอยืนยันความสุจริตของกระทรวงสาธารณสุขและองค์การเภสัชกรรม  

นายแพทย์รุ่งเรือง กล่าวต่อว่า การทำงานของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมา เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ  ซึ่งพาไทย ก้าวข้ามวิกฤตโควิด 19 ด้วยความบอบช้ำน้อยมาก เมื่อเทียบกับทั่วโลก จนไทยได้รับยกย่องให้เป็นประเทศที่มีค่าความมั่นคงด้านสุขภาพสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก และอันดับ 1 ของเอเชีย เป็นหนึ่งในประเทศที่ WHO ยกให้เป็นต้นแบบการรับมือกับโรคระบาด และ ได้รับการยอมรับจากเอเซียน ให้ สำนักงานเลขาธิการศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ACPHEED) ทั้งนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณความร่วมมือร่วมใจของประชาชนเช่นกัน 

อย่างไรก็ตามในส่วนของบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ในทุกระดับ ขอยืนยันว่า ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ทำงาน อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยกเว้น แต่บางกลุ่ม บางคน ที่ตั้งแก๊ง ตั้งก๊วน มีพฤติกรรมไม่โปร่งใส ไม่ปฏิบัติตามบทบาทการเป็นข้าราชการ ฝ่าฝืนคำสั่งผู้บังคับบัญชา จัดม็อบคัดค้าน ให้ข้อมูลเท็จ ขณะนี้ พฤติกรรมที่ฝ่ายฝืนกฎหมาย อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายแล้ว