โอนจริง! ศุภชัย เผยเอกสารธนาคาร โอนซื้อขายหุ้น หจก.บุรีเจริญ ตั้งแต่ต้นปี 61 ก่อนเลือกตั้ง และเข้ารับตำแหน่ง รมว.คมนาคม 1 ปี

นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ชี้แจงกรณีการซื้อขายหุ้นของ หจก.บุรีเจริญ ว่า เป็นเหตุการณ์โอนเงินของนายศุภวัฒน์ เกษมสุทธิ์ ให้กับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ตั้งแต่ห้วงเวลากลางปี2560 ถึงต้นปี 2561 จำนวน 3 ครั้ง และต่อมาจึงมีการโอนหุ้นกันเรียบร้อย โดยเป็นเอกสารรับรองการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคารธนชาต

นายศุภชัย กล่าวว่า เหตุการณ์ธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวมีการทำธุรกรรมการโอนเงินตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 5 พ.ค. 2562 จึงน่าจะตั้งคำถามว่าข้อมูลการนำมาอภิปรายครั้งนี้เป็นการทำผิดประมวลจริยธรรมหรือไม่ เพราะไม่แสดงหลักฐานในการอภิปรายให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน