โรงสีอ้อน “ภูมิธรรม” คงมาตรการรักษาเสถียรราคาข้าว

.ทั้งมาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าวหอมมะลิ
.มาตรการชดเชยดอกเบี้ยให้โรงสีซื้อข้าวเก็บรอขาย
.แต่ขอชดเชยเพิ่มเป็น 4% จากเดิม 3% เหตุดอกเบี้ยขาขึ้น

นายรังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ว่า ได้ขอให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาตรการเสริมในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้ราคาข้าวตกต่ำ รวมถึงให้เพิ่มการชดเชยดอกเบี้ยสำหรับผู้ประกอบการโรงสีในการซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรมาเก็บไว้ในช่วงที่ผลผลิตออกมากเป็น 4% เพราะดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้น คาดจะใช้งบดำเนินการไม่เกิน 700 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา ที่ชดเชย 3% ใช้งบ 500 ล้านบาท ส่วนกรณีที่รัฐบาลลดค่าไฟฟ้านั้น เป็นผลดีกับโรงสีมาก เพราะค่าไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ของต้นทุนผลิตทั้งหมดของโรงสี เมื่อค่าไฟฟ้าลดลงแล้ว จะทำให้โรงสีสามารถซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาที่สูงขึ้นได้


“การไม่มีนโยบายแทรกแซงราคาข้าว ถือเป็นสิ่งดี เพราะราคาจะได้เคลื่อนไหวตามกลไกตลาด แต่ขอให้ยังคงมาตรการเสริม ที่ช่วยรักษาเสถียรภาพราคาข้าวไว้เหมือนปีก่อน ทั้งการเก็บไว้ที่ยุ้งฉาง การชดเชยดอกเบี้ยให้โรงสี กลุ่มสหกรณ์ เพื่อซื้อข้าวมาเก็บไว้ในช่วงผลผลิตมากเพื่อรอการขายในช่วงผลผลิตน้อย ซึ่งจะช่วยดึงราคาข้าวให้สูงขึ้นได้ แต่ขณะนี้ ราคาข้าวในประเทศถือว่า อยู่ในระดับสูง”


ด้านนายวิชัย ศรีนวกุล นายกสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ขอให้รัฐบาลยังคงมาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกหอมมะลิ ที่ดำเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยให้เกษตรกรเก็บข้าวไว้ก่อนในช่วงผลผลิตออกมาก และขายในช่วงผลผลิตน้อย โดยธ.ก.ส.ให้สินเชื่อกับเกษตรกร 70% ของราคาเป้าหมายนำที่ตันละ 15,000 บาท แต่ในปีนี้ ขอเพิ่มเป็น 80-90% ซึ่งจะช่วยให้ราคาข้าวไม่ลดลง เพราะข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวนาปี ผลผลิตจะออกมาพร้อมๆ กัน และถ้าเข้าสู่ตลาดพร้อมกันหมด ราคาจะลดลงแน่นอน