โปรดเกล้า พ.ร.บ.กสทช. ฉบับแก้ไข สรรหากสทช.ชุดใหม่ภายใน 15 วัน

วันนี้ 1 มี.ค 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และประกอบกิจการกำกับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการคมนาคม (ฉบับที่ 4)​ พ.ศ.2564 โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้