โฆษกรัฐบาลเผย “บิ๊กตู่” เตรียมลงพื้น จ.สกลนคร ติดตามแก้ปัญหาขจัดความยากจน 15 มิ.ย.นี้

  • ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า
  • มอบบ้านที่ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย ให้ตัวแทนกลุ่มครัวเรือนตามเป้าหมาย TPMAP
  • เยี่ยมชมร้านค้า พบปะผู้ผลิตย้อมครามสกล ณ ถนนผ้าคราม

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 15 มิ.ย. 2565 นี้ โดยมีกำหนดการดังนี้ 

ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) และความก้าวหน้าการเป็นศูนย์กลางสมุนไพร ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฟั่น อาจาโร อำเภอพรรณนานิคม โดยนายกรัฐมนตรีจะรับฟังบรรยายสรุประบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า และมอบบ้านที่ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กับตัวแทนกลุ่มครัวเรือนตามเป้าหมาย TPMAP 

จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริ ของจังหวัดสกลนครร่วมกับผู้แทนเครือข่ายเกษตรที่ร่วมในโครงการฯ ณ ศูนย์การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองสกลนคร

ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี กำหนดตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านเกษตรมูลค่าสูง ณ บ้านท่าเยี่ยม อำเภอเมืองสกลนคร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนโพนยางคำ พร้อมพบปะให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนภูไท และเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนโพนยางคำ และในช่วงเย็นก่อนเดินทางกลับ นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมร้านค้าและพบปะผู้ผลิตย้อมครามสกล ณ ถนนผ้าคราม 

“เป้าหมายการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เรื่องการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงทุกวัยของจังหวัดสกลนคร เพื่อขับเคลื่อนให้ผลการดำเนินงานสำเร็จเป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย โดยในปี พ.ศ. 2565 จังหวัดสกลนครมีจำนวนประชากรรวม 1.14  ล้านคน เป็นจำนวนประชาชนตามเป้าหมาย TPMAP จำนวน 12,261 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจำนวน 22,922 คน แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ส่งผลให้จำนวนประชาชนตามเป้าหมาย TPMAP ของจังหวัดสกลนครมีแนวโน้มลดลง” นายธนกร กล่าว