โฆษกรัฐบาลหยอดคำหวานรอคลังเสนอครม.เคาะเงิน 3 พันบาทช่วย ประชาชน 15 ล้านคน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบการระบาดของโควิด 19 จำนวน 15 ล้านคน ในวงเงิน 3,000 บาทต่อคน เพื่อ เป็นการลดค่าครองชีพ และกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ นั้น มาตรการดังกล่าวเป็นเพียงหลักการในเบื้องต้น ที่ทางกระทรวงการคลังได้นำเสนอในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบศ. เท่านั้น ยังไม่ได้เป็นข้อสรุปที่จะอนุมัติให้ดำเนินการโครงการแต่อย่างใด เพียงแต่ให้กระทรวงการคลังจัดทำรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมศบศ. ในครั้งต่อไปภายในสองสัปดาห์

นายอนุชา กล่าวว่า ทั้งนี้หากกระทรวงการคลังได้ข้อสรุปแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมศบศ.แล้ว ก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการต่อไป จึงขอให้ประชาชนได้มั่นใจว่า รัฐบาลจะดำเนินการโครงการช่วยเหลือประชาชนด้วยความรอบคอบ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด

“เงินช่วยเหลือดังกล่าวนี้ รัฐบาลตั้งใจที่จะให้ประชาชนสามารถนำไปใช้จ่ายได้ที่ร้านค้าทั่วไป ร้านหาบเร่แผงลอย ร้านโชว์ห่วยต่างๆ รวมถึงการซื้อสินค้าในตลาดสดและตลาดนัด เพื่อให้ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ให้ได้มากที่สุด และเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลได้อย่างเต็มที่” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ