โควิด-19 ระบาดเช่นนี้ คนไทยห่วงเรื่องอะไรมากที่สุด? “ดุสิตโพล” เผยผลสำรวจห่วงเรื่องเศรษฐกิจ นำโด่งอันดับหนึ่ง

  • เรื่องที่ห่วงอับดับ 2 คือการทำงานทีมแพทย์
  • ตามมาด้วยครอบครัว พ่อ-แม่ ลูกหลาน

วันนี้ (26 เม..) จากที่รัฐบาลประกาศมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเพิ่มมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนหวังช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “คนไทย” ห่วงใยเรื่องอะไร วันนี้ โดยการเรียงลำดับความห่วงใยของคนไทยในเรื่องต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 1,479 คน(สำรวจทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

โดยการสำรวจครั้งนี้ได้ข้อสรุป “15 อันดับ” เรื่องที่คนไทยห่วงใย  วันนี้ จากมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

อันดับ 1 เศรษฐกิจไทยในภาพรวม 93.48%

อันดับ 2 การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ 89.91%

อันดับ 3 ห่วงพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ลูกหลาน 87.29%

อันดับ 4 ห่วงกลัวติดโควิด-19 86.36%

อันดับ 5 การช่วยเหลือของภาครัฐ 85.99%

อันดับ 6 รายจ่าย 83.94%

อันดับ 7 สุขภาพของตนเอง 82.00%

อันดับ 8 รายได้ 81.51%

อันดับ 9 การเมืองในภาพรวม 81.36%

อันดับ 10 โรคภัยไข้เจ็บ ยารักษาโรค 78.77%

อันดับ 11 หนี้สิน 76.91%

อันดับ 12 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 74.19%

อันดับ 13 การเดินทาง 72.36%

อันดับ 14 อาหารการกิน 71.50%

อันดับ 15 ห่วงเรื่องงาน/กลัวตกงาน 69.27%