โควิด-19 ทำกินเจไม่คึกยอดใช้จ่ายหดตัว 30-40%

.น้ำท่วมดันราคาผักแพง-ขาดแคลนแต่วัตถุดิบเจทรงตัว

.พาณิชย์ประสานสมาคมตลาดส่งผักเข้าตลาดสดให้เพียงพอ

.ยันน้ำมันขึ้นดันต้นทุนสินค้าเพิ่มน้อยมากผู้ค้าอย่าฉวยโก่งราคา

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าช่วงก่อนเทศกาลกินเจปีนี้ ที่ตลาดสดยิ่งเจริญว่า จากการสอบถามผู้ค้าในตลาดสดพบว่า การจับจ่ายใช้สอยเทศกาลกินเจปีนี้ลดลง 30-40% ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์โควิด-19 ประกอบกับ ผู้บริโภคซื้ออาหารเจสำเร็จรูปมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม ในส่วนของราคาผักและผลไม้ พบว่า ส่วนใหญ่ราคาสูงกว่าเทศกาลกินเจปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทำให้การขนส่งผลผลิตจากแหล่งผลิตมีปัญหา มีสินค้าเข้าสู่ตลาดน้อยลง และราคาสูงขึ้น แต่กรมได้แก้ไขปัญหาด้วยการประสานไปยังสมาคมตลาดสด สมาคมตลาดกลาง ให้เชื่อมโยงผักเข้าสู่ตลาดสดให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภค โดยกรมจะช่วยเรื่องรถขนส่งให้ ที่ผ่านมา ได้เชื่อมโยงไปยังจ.ชัยภูมิ ที่มีปัญหาน้ำท่วมแล้ว ขณะที่ ราคาวัตถุดิบเจ เช่น เส้นหมี่ โปรตีนเกษตร เห็ดหอม ราคาทรงตัวเท่ากับปีก่อน และสินค้ามีเพียงพอ  

สำหรับผลกระทบราคาน้ำมันขายปลีกที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้น กรมได้ติดตามดูแลว่ามีผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าอย่างไรบ้าง โดยจากการศึกษาพบว่า มีผลกระทบต่อต้นทุนผลิตสินค้าไม่ถึง 1% เช่น หมวดอาหารและเครื่องดื่ม มีผลกระทบต่อต้นทุน 0.007-0.3%, สินค้าของใช้ประจำวันกระทบ 0.0017-0.14 เป็นต้น ซึ่งไม่มีผลทำให้ต้องปรับขึ้นราคาขายสินค้า และกรมยืนยันว่า ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการขึ้นราคาสินค้าโดยอ้างต้นทุนราคาน้ำมันขึ้นเด็ดขาด

“ขอเตือนผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสซ้ำเติมประชาชนด้วยการปรับขึ้นราคาสินค้า โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถ้าพบมีการฝ่าฝืน จะใช้กฎหมายจัดการขั้นเด็ดขาดคือ จำคุก 7 ปี ปรับ 114,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”