โควิดวันนี้(6ส.ค.)คร่า 35 ชีวิต ป่วยใหม่พุ่ง 2,381 ราย ปอดอักเสบ 910 ราย

  • ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 2,381 ราย
  • กำลังรักษา 21,250 ราย
  • ทั่วโลกติดเชื้อ 587 ล้านราย

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 6 สิงหาคม 2565 มีจำนวนผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลรายใหม่วันนี้ 2,381 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,381 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 0 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,379,924 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,209 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,382,054 ราย กำลังรักษา 21,250 ราย เสียชีวิต 35 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 9,863 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 910 ราย

ส่วนสถานการณ์โควิดวันนี้ทั่วโลก วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 06:00 น. เว็บไซต์ Worldometers รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด19 พบว่า..

  • ผู้ป่วยยืนยัน 587,379,352 ราย
  • กลับบ้านแล้ว 557,541,089 ราย
  • ยังรักษาใน รพ. 23,405,146 ราย
  • เสียชีวิต 6,433,117 ราย