โควิดวันนี้(25ก.ย.)​ป่วยเพิ่ม 655 ราย เสียชีวิต 12 ราย

  • กำลังรักษา 7,694 ราย
  • ปอดอักเสบ 524 ราย

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 25 กันยายน 2565 มีจำนวนผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลรายใหม่วันนี้ 655 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 655 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 0 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,454,917 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,032 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,469,446 ราย

กำลังรักษา 7,694 ราย เสียชีวิต 12 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 11,020 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 524 ราย