โควิดวันนี้(21พ.ค.)ติดเชื้อลดลดเหลือ 5,377 ราย ตายเพิ่ม 37 ราย

  • หายป่วยแล้ว 5,775 ราย
  • ทั่วโลกยอดตายสะสม 6 ล้านคน
  • ติดเชื้อรวม 526 ล้านราย

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 21 พ.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 5,377 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 5,375 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,183,320 ราย หายป่วยกลับบ้าน 5,775 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,150,071 ราย กำลังรักษา 58,475 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,018 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 13 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 14.4

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,406,755 ราย หายป่วยแล้ว 4,318,565 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 37 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 29,715 ราย

ยอดโควิดทั่วโลก 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. Worldometers ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 526,337,105 ราย เพิ่มขึ้น 723,441 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 6,298,488 ราย เพิ่มขึ้น 1,229 ราย หายป่วยสะสม 496,082,799 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 731,289 ราย