โควิดวันนี้ (18ส.ค.)​ ติดเชื้อใหม่ รักษาตัวใน รพ. 2,143 ราย เสียชีวิต 29 ราย

  • ผู้ป่วยปอดอักเสบ 881 ราย
  • ผู้ป่วยกำลังรักษา 19,993 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,143 ราย เสียชีวิต 29 ราย

สำหรับ ผู้ป่วยรายใหม่ รักษาตัวใน รพ. จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,142 รายผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,404,765 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,023 ราย หายป่วยสะสม 2,407,769 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 19,993 ราย เสียชีวิตสะสม 10,246 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 881 ราย