โควิดวันนี้ (17ส.ค.)​ ติดเชื้อรักษาตัวใน รพ. 2,461 ราย เสียชีวิต 28 ราย

  • ผู้ป่วยปอดอักเสบ 943 ราย
  • ผู้ป่วยกำลังรักษา 19,902 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,461 ราย เสียชีวิต 28 ราย

สำหรับผู้ป่วยใหม่ จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,460 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,402,622 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,243 รายหายป่วยสะสม 2,405,746 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 19,902 ราย เสียชีวิตสะสม 10,217 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 943 ราย