โควิดวันนี้ (16ส.ค.)​ นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,508 ราย เสียชีวิต 29 ราย

  • ผู้ป่วยปอดอักเสบ 965 ราย
  • ผู้ป่วยกำลังรักษา 19,712 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 1,508 ราย เสียชีวิต 29 ราย

สำหรับจำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 1,508 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,400,161 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,023 ราย หายป่วยสะสม 2,403,503 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)  เสียชีวิตสะสม 10,189 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 965 ราย