โควิดระลอกใหม่กระทบเศรษฐกิจทรุด! “คลัง” หวั่นรายได้ปี 64 ต่ำเป้า 240,000 ล้าน

  • ตัวเลขชี้รายได้ของกรมภาษี 3 กรมลดฮวบ
  • แต่ละหน่วยงานรีบปรับปรุบแผนหารายได้ใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการประเมินการจัดเก็บรายได้ปี 2564ใหม่ รวมถึงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้าง ทำให้หลายธุรกิจหยุดชะงักลง ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลเป็นอย่างมาก ซึ่งคาดว่าการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ2564 จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และต่ำกว่าเป้าหมายมากกว่า 240,000 ล้านบาท โดยปีงบประมาณ2564 ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บรายได้ 2.67 ล้านล้านบาท

ขณะที่การจัดเก็บรายได้ของกรมภาษี 3 กรม คือ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ลดลง โดยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิครึ่งปีของปีงบประมาณ 64 (ต.ค.63-มี.ค.64) จัดเก็บรายได้ที่ 1.01 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 122,545 ล้านบาท คิดเป็น 10.7% และต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 123,594 ล้านบาท หรือ 10.8%

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงการคลัง ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้แล้ว และคาดว่าจะนำมารายงานให้รมว.คลัง รับทราบแผนการจัดเก็บรายได้เพิ่มภายในเดือนพ.ค.นี้ เช่น กรมธนารักษ์ ได้ปรับแผนการนำที่ดินราชพัสดุ มาหารายได้เพิ่ม ด้วยการเร่งให้นำที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศ มาเปิดให้เอกชนเช่าที่ดิน รวมถึงเร่งการจัดสรรที่ดินเพื่อทำที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น

ขณะที่สำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)​ อยู่ระหว่างพิจารณาการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจในสังกัด โดยจะจัดลำดับการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการใช้เงินงบประมาณของรัฐด้วย รวมถึงรวบรวมข้อมูลว่า มีรัฐวิสาหกิจใด ที่มีกำไร เพื่อจะได้ให้นำเงินส่งเป็นรายได้ของรัฐก่อน หรือเพิ่มวงเงินในการนำส่งรายได้ เป็นต้น