โควิดยังติดทั่วไทย 76 จว. “กทม.”ลดลงเหลือ 2,456 ราย ส่วนต่างจังหวัดยอดติดเชื้อกลับมาพุ่ง

วันที่ 23 ก.ย.2564 ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย.64 เวลา 01.00 น. โดยพบผู้ติดเชื้อใหม่ใน 76 จังหวัด ยกเว้นจ.พะเยา ที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็น 0 สำหรับจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดยังคงเป็นกทม.ซึ่งแม้จะลดลงจากเมื่อวานแต่ยังคงสูงอยู่ที่ 2,456 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 353,734 ราย ตามด้วยสมุทรปราการ ที่ตัวเลขพุ่งจ่อแตะหลักพัน อันดับสามยังเป็นชลบุรี ที่ 743 ราย ตามด้วยยะลา ที่วันนี้มาอันดับ 4 ระยอง อันดับ 5 โดยมี 34 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อย ทั้งนี้ น่าจับตา ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกที่พบผู้ติดเชื้อใหม่เกินร้อยยกทั่งภาค ทั้งภาคใต้ที่มีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น รวมท้ังภาคกลาง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานการณ์ยังคงเบาบาง และภาคเหนือที่สถานการณ์ภาพรวมยังคงดีที่สุด แต่พบติดเชื้อใหม่เกินร้อยที่เชียงใหม่

ภาคกลาง พบผูัติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยใน 10 จังหวัดคือ กทม. สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี นครปฐม ลพบุรี นครสวรรค์ และปทุมธานี

ภาคใต้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยใน 9 จังหวัดคือ ยะลา นราธิวาส นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ปัตตานี ชุมพร และกระบี่

ภาคตะวันออก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยใน 7 จังหวัดยกทั้งภาค ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง สระแก้ว จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และตราด

ภาคตะวันตก พบผู้ติดเชื้อใหม่เกินร้อยใน 5 จังหวัดยกทั้งภาค ประกอบด้วย ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตาก กาญจนบุรี