แรงงานวงการอ้อยเตรียมเฮ! กระทรวงอุตฯ สั่งจ้างงานช่วงเปิดหีบอ้อยฤดูกาลผลิต 63/64 รวมทั่วประเทศกว่า 29,000 อัตรา

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเร่งเดินหน้าการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้เกิดการจ้างแรงงานในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยฤดูการผลิตปี 2563/2564 ได้เตรียมงบประมาณเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวในช่วงของการเปิดหีบอ้อยทั่วประเทศ จำนวน 83,360,800 บาท จากเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ถือเป็นการนำเงินจากกองทุนฯ มากระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้แก่ประชากรในชุมชนท้องถิ่น 

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้ดำเนินการจ้างแรงงานมาอย่างต่อเนื่องในทุกฤดูการหีบอ้อยทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น

“นอกจากภาครัฐจ้างแรงงานชั่วคราวในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายช่วงหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2563/2564 ที่คาดว่าจะเปิดหีบเดือน ธ.ค.แล้วนั้น ทางโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศรวม 57 แห่ง ก็เตรียมแผนการจ้างงาน เพื่อเข้ามาทำงานในช่วงของการหีบอ้อย คาดว่าแต่ละโรงงานจะมีการจ้างแรงงานชั่วคราวกว่า 500 อัตรา รวมการจ้างแรงงานชั่วคราวทั่วประเทศในโรงงานน้ำตาลกว่า 29,000 อัตรา สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกว่า 800 ล้านบาท ตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ” นายสุริยะ กล่าว