แพทย์เกาหลีใต้ทั่วประเทศนัดหยุดงานประท้วงรัฐเพิ่มนักศึกษาแพทย์ เสนอให้เอางบไปเพิ่มเงินเดือนจูงใจแพทย์ฝึกหัด

ภาพจาก Reuters

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน เมื่อวันที่ 14 สิงหาตมที่กรุงโซลและทั่วประเทศเกาหลีได้มีแพทย์และนักศึกษาแพทย์ได้รวมตัวประท้วงรัฐบาลเพื่อคัดค้านแผนการเพิ่มจำนวนนักศึกษาแพทย์ภายในประเทศโดยระบุว่า เป็นการใช้งบประมาณเพิ่มเติมสำหรับภาคส่วนนี้อย่างไม่เหมาะสมเเพื่อรับมือกับโรคระบาดในอนาคตของรัฐบาลกรุงโซล ขณะที่พบการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ในประเทศ 

ทั้งนี้รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนนักศึกษาแพทย์ให้ได้ 4,000 คนในอีก 10 ปีข้างหน้าเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเตรียมรับมือกับวิกฤตด้านสาธารณสุขเช่นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

อย่างไรก็ตามนักศึกษาแพทย์ที่เข้าร่วมประท้วง อ้างว่างบประมาณดังกล่าวหากจะนำในเพิ่มเงินเดือนของนักศึกษาแพทย์ฝึกหัด ที่มีอยู่ให้ดีขึ้นซึ่งจะกระตุ้นให้พวกเขาย้ายออกจากกรุงโซลไปยังพื้นที่ชนบทที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญมากขึ้น 

โดยแพทย์ฝึกหัดประมาณ 12,000 คนเข้าร่วมในการประท้วงเงียบนอกรัฐสภาในกรุงโซล รวมทั้งแพทย์และแพทย์ฝึกหัดทั่วประเทศรวมตัวประท้วงกว่า 28,000 คน และมีรายงานว่าแพทย์ราว 10,000 คนจากสถานพยาบาลกว่า 3 หมื่นแห่งทั่วประเทศหยุดงานประท้วงเพื่อคัดค้านนโยบายดังกล่าว

ที่มา- https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southkorea-doctors/south-korean-doctors-strike-over-plan-to-boost-medical-student-numbers-idUSKCN2530HK