แปะข้างฝา!นโยบาย 100 วันแรกของพรรคก้าวไกล

The Journalist Club ได้ติดตามนโยบายของพรรคก้าวไกลที่จะดำเนินการใน100 วันแรก เพื่อรอดูว่า หากพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาล และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรี จะทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้อย่างไรบ้าง

 • ประชามติ จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
 • ยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกในชายแดนใต้
 • ประชามติยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค ไม่มีใครตกงาน-เสียประโยชน์
 • ยกเลิกกฎระเบียบและคำสั่ง คสช. ที่ล็อกคอ-ล้วงลูกท้องถิ่น
 • ห้ามใช้เงินหลวง โปรโมทตัวเอง

 • กฎโรงเรียนต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน
 • ครูละเมิดสิทธิ พักใบประกอบทันที
 • เลิกให้ครูนอนเวร
 • ยกเลิกพิธีรีตองในการประเมินครู-รับแขก
 • เปลี่ยนนิคมสหกรณ์เป็นโฉนดทันที
 • หยุดบังคับติดตั้งระบบ AIS(Automatic Identification System)ในเรือประมงพาณิชย์ ซึ่งระบบAIS นี้ ไม่เกี่ยวข้องกับค่ายมือถือแต่อย่างใด
 • “ค่าไฟแฟร์” ถูกและเป็นธรรมสำหรับประชาชน
 • “หลังคาสร้างรายได้” เปิดเสรีโซลาร์เซลล์ ประกันราคาซื้อพลังงานสะอาดสำหรับครัวเรือน
 • ลดรายจ่าย SME: หักค่าใช้จ่ายเหมาภาษี เพิ่มจาก 60% เป็น 90%
 • เพิ่มแต้มต่อให้ SME: หวยใบเสร็จ ซื้อของร้านค้ารายย่อย ทั้งคนซื้อคนขายได้หวย ลุ้นรวยเงินล้าน