แบงก์ชาติประสานธนาคารพาณิชย์จับตาลูกค้ากลุ่มเยาวชน หวั่นตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรับจ้างเปิดบัญชีม้า

.ธปท.เตือนเยาวชนได้ไม่คุ้มเสีย หากผิดจริงต้องถูกดำเนินคดี 

.ชี้ตัวเลขธุรกรรมต้องสงสัยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกเดือน 

น.ส.สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า มิจฉาชีพว่าจ้างให้เยาวชนเปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการทำทุจริต หรือที่เรียกว่า บัญชีม้า จำนวนมากขึ้นนั้น โดยปกติธนาคารมีระเบียบการเปิดบัญชีที่กำหนดอายุขั้นต่ำที่สามารถเปิดบัญชีไว้ หากอายุไม่ถึงตามเงื่อนไขจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และจะต้องให้ผู้ปกครองมาร่วมเปิดบัญชีด้วย อย่างไรก็ตาม เยาวชนยังสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเอง หากอายุเกินขั้นต่ำที่กำหนด ซึ่งจะถูกจัดอยู่ในลูกค้ากลุ่มเปราะบาง อาจไม่เท่าทันเหล่ามิจฉาชีพและอาจตกเป็นเหยื่อได้ ธปท.ให้ความสำคัญกับกลุ่มเหล่านี้ โดยได้ให้ธนาคารรติดตามความเคลื่อนไหวธุรกรรมกลุ่มนี้เป็นพิเศษ หากพบธุรกรรมผิดปกติจะต้องดำเนินการตอบสนองโดยเร็ว และมีการจำกัดวงเงินต่อวันในการทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Mobile Banking ตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดวงเงินมาตรฐานสำหรับกลุ่มเยาวชน ซึ่ง ธปท.อยู่ระหว่างหารือกับธนาคาร เพื่อพิจารณากำหนดวงเงินที่เหมาะสมตามความเสี่ยงของกลุ่มต่อไป

ทั้งนี้ ธปท.ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเปิดบัญชีม้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิด เช่น ตำรวจไซเบอร์ (บช.สอท.) กระทรวงดีอี สำนักงาน ปปง. และสำนักงาน กสทช. เป็นต้น รวมถึงสมาคมธนาคารไทย และธนาคารทุกแห่ง แก้ไขปัญหา ตั้งแต่การกำหนดมาตรการป้องกัน ไม่ให้มีเปิดบัญชีไปใช้ในการทำทุจริต การตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะกรณีบัญชีม้า และเมื่อตรวจพบให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและรายงานต่อสำนักงาน ปปง. รวมถึงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการอายัดบัญชี และสนับสนุนข้อมูลสำหรับสืบสวนสอบสวนอย่างทันท่วงที

น.ส.สิริธิดา กล่าวต่อว่า จากสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า จำนวนบัญชีม้าที่ธนาคารส่งให้สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จาก 6,211 บัญชี ในเดือน พ.ค.65 เป็น 14,369 บัญชี ในเดือน ส.ค.65 เนื่องด้วยในช่วงที่ผ่านมา ทางตำรวจและสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการตรวจจับและกวาดล้างบัญชีม้าอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ธปท.เตือนเยาวชนและประชาชน ไม่ควรเห็นแก่ผลประโยชน์ที่จะได้จากการรับจ้างเปิดบัญชี เพราะสุดท้ายอาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย และถูกดำเนินคดีไม่คุ้มกับสิ่งที่ได้รับ, หากมีเงินเข้าบัญชีโดยไม่ทราบที่มา ต้องไม่โอนเงินกลับไปให้คนที่ไม่รู้จัก เพราะอาจถูกหลอกให้โอนเงินผิดกฎหมายและกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ควรแจ้งธนาคารเมื่อได้รับเงินโดยไม่ทราบที่มาทุกครั้ง ที่สำคัญ ต้องมีสติ ไม่หลงเชื่อกับรางวัลหรือผลประโยชน์ที่มีการเสนอโดยไม่มีเหตุผล หรือไม่หลงเชื่อใครง่าย ๆ โดยเฉพาะโทรมาทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ธนาคารเรียกตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพราะเจ้าหน้าที่รัฐหรือธนาคารไม่มีการดำเนินการลักษณะดังกล่าว