แนะผู้ผลิตผัก ผลไม้ อาหารทะเลกระป๋องเร่งปรับตัว

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd

.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค

.หลังพบส่งออก-ส่วนแบ่งในตลาดโลกลถดถอย

.แต่ผลิตภัณฑ์ธัญพืช-อาหารสัตว์เลี้ยงเป็นดาวเด่น

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่คนไทยอย่างแท้จริงมากที่สุด เห็นได้จากสัดส่วนของมูลค่าส่งออกที่มาจากบริษัทของคนไทยเมื่อเทียบกับมูลค่าส่งออกทั้งหมดของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สูงถึง 73% อีกทั้งมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากถึง 81% โดยในปี 63 อุตสาหกรรมนี้ สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 20,505 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และช่วง 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ปีนี้ สร้างรายได้เข้าประเทศแล้ว 14,047 ล้านเหรียญฯ  

ทั้งนี้ สนค. ได้วิเคราะห์สถานะสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทยในตลาดโลก พบว่า มีสินค้าที่มีศักยภาพ 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก เป็นกลุ่มสินค้าดาวเด่น มีส่วนแบ่งตลาดในตลาดโลกมาก และการส่งออกขยายตัวดีต่อเนื่อง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช อาหารสัตว์ เครื่องปรุงรส และสินค้าอาหารจำพวกเส้น  ส่วนกลุ่ม 2 เป็นสินค้าที่ส่งออกขยายตัวดี มีโอกาสเติบโตได้ดี แต่ยังมีส่วนแบ่งตลาดน้อยในตลาดโลก ได้แก่ เนื้อสัตว์และอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ เครื่องดื่ม ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ นมและผลิตภัณฑ์นม อาหารปรุงแต่ง ขนมปังและเบเกอรี่ และสิ่งปรุงแต่ง ขนมทำจากน้ำตาล และไอศกรีม  จึงต้องผลักดันการส่งออกเพื่อเพิ่มรายได้ โดยภาครัฐอาจสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้สินค้าไทยของผู้บริโภคในตลาดส่งออกให้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าบางกลุ่ม ที่การส่งออกของไทยมีอัตราหดตัว เมื่อเทียบกับในอดีตที่ขยายตัวต่อเนื่อง ได้แก่ ผัก ผลไม้กระป๋องและแปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป น้ำตาล และชา ซึ่งผู้ประกอบการต้องลงทุนพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภค โดยบางสินค้าอาจมีการอิ่มตัวในตลาดเดิม จำเป็นต้องขยายตลาดใหม่ๆ ที่ยังมีแนวโน้มเติบโตของการนำเข้า และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  

“ผู้ประกอบการจำเป็นต้องติดตามเทรนด์ของอาหารและเครื่องดื่มที่เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญต่ออาหารและเครื่องดื่มที่ส่งเสริมสุขภาพ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยจากสารเคมี การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด รวมถึงเทรนด์อาหารอนาคต ได้แก่ อาหารออร์แกนิก อาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ อาหารทางการแพทย์ที่ไม่ใช่ยาและอาหารเสริม อาหารนวัตกรรมใหม่ อาหารฮาลาล และอาหารมังสวิรัติ เพื่อให้สินค้ากลุ่มนี้ของไทย สามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้ และมีการส่งออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง”