เฮ !1 พ.ค.นี้ เปิดน่านฟ้า2สายการบินพร้อมให้ บริการเส้นทางในประเทศ

  • ท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมทำการบินเพิ่มเส้นทางภายในประเทศ อีก 2 สายการบิน
  • พบมีไฟลท์บินต่อวันอยู่ที่ 92 ไฟลท์ มีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยประมาณ 3-4พันคน/วัน
  • บินได้แต่ต้องคุมเข้มมาตรการ Social Distancing สำหรับผู้โดยสาร

เรืออากาศโทสัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมที่สายการบินจะเปิดทำการบินเพิ่มเติมที่ท่าอากาศยานดอนเมืองในวันนี้ (1 พฤษภาคม) หลังจากช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้สายการบินบางแห่งหยุดทำการบินไป โดยที่ผ่านมาท่าอากาศยานดอนเมืองมีเพียงสายการบินนกแอร์ ที่ยังทำการบินในเส้นทางในประเทศ อยู่วันละประมาณ 10 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) หรือ 20 ไฟลท์ มีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยต่อวันที่ 1,000 คน

โดยตั้งแต่วันนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชียและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์จะกลับมาทำการบิน เส้นทางในประเทศเช่นกัน โดยเมื่อรวมเที่ยวบินที่สายการบินนกแอร์จะเพิ่มเที่ยวบินเป็นวันละ 24 เที่ยวบิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย วันละ 18 เที่ยวบิน และไทย ไลอ้อนแอร์ อีกวันละ 4 เที่ยวบิน ก็จะทำให้ภาพรวมท่าอากาศยานดอนเมืองมีเที่ยวบินรวม 46 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) หรือ 92ไฟลท์ มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็นวันละ 3-4 พันคน

อย่างไรก็ตามในส่วนการเตรียมความพร้อมของสถานที่ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนเพิ่มเติม โดยวันนี้ จะมีเครื่องเทอร์โมสแกนจุดทางเข้า 2 ประตู คือประตูทางเข้าที่ 10 และ 14 เพื่อทำการคัดกรองผู้โดยสารที่จะเข้ามาในอาคาร จะต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศา รวมทั้งขณะนี้ประกาศ ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ก็มีผลบังคับใช้แล้ว กำหนดให้ผู้โดยสารทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในอาการผู้โดยสาร รวมถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ตั้งแต่การรอเช็คอินตั๋วโดยสาร จนถึงการรอขึ้นเครื่อง ณ ประตูทางออกของสายบินอย่างเคร่งครัด

ส่วนเที่ยวบินที่ทำการบิน สำหรับเที่ยวบินขาออกจะมีไฟลท์ตั้งแต่ 7:00 น และในส่วนของเที่ยวบินขาเข้า ช่วงเย็นก็จะมีตารางการเดินทางมาถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ไม่เกินเวลา18.00น. ดังนั้นการเดินทางทั้งเที่ยวบินขาไปและกลับจะไม่รับผลกระทบจากการเดินทางก่อนและหลัง เวลาเคอร์ฟิว 22:00 นถึง 04:00 แน่นอน

นอกจากนี้ท่าอากาศยานดอนเมืองยังได้มีการประสาน ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการแท็กซี่ให้ทราบว่าตั้งแต่วันนี้ จะเริ่มมีผู้โดยสารเดินทางเพิ่มขึ้นแล้ว เพื่อให้ผู้ประกอบการหมุนเวียนเข้ามารับผู้โดยสาร รวมถึงการแจ้งผู้ค้า หรือ ร้านค้าต่างๆ ในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานทราบถึงการเพิ่มขึ้นของสายการบิน หากร้านค้าใดมีความประสงค์ที่จะกลับมาเปิดทำการค้าขายก็สามารถเริ่มดำเนินการได้เช่นเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเส้นทางบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย จะเริ่มบินบางเส้นทางภายในประเทศ อาทิ เส้นทางดอนเมืองสู่ เชียงใหม่ เชียงราย ขอนเเก่น อุดรธานี อุบลราชธานี นครพนม ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช ตรัง หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี และเส้นทางข้ามภาค เชียงใหม่-หาดใหญ่ เป็นต้น ส่วนสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ พร้อมให้บริการเส้นทางบินในประเทศวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

อย่างไรก็ตามในส่วนของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ก็เตรียมให้บริการในวันที่ 1 พฤษภาคมเช่นกัน คือเส้นทางบินในประเทศ โดยจะเริ่มบินที่เชียงใหม่,อุบลราชธานี ,ขอนแก่น ,สุราษฎร์ธานี ,หาดใหญ่ และนครศรีธรรมราช วันละ 1 เที่ยวบิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท) ได้ออกประกาศสำหรับสายการบินที่จะกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ วันที่ 1 พ.ค.นี้ สำหรับแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สายการบินภายในประเทศเตรียมพร้อมดำเนินการ อาทิ 1.ให้ขายบัตรโดยสารในลักษณะที่นั่งเว้นที่นั่ง, 2.การดำเนินงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การเช็กอิน การขึ้นและลงเครื่องบินต้องบริหารจัดการให้มีการรักษาระยะห่างระหว่างผู้โดยสาร (Social Distancing), 3.ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบิน และไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาหาร-เครื่องดื่มของตนเองมารับประทานบนเครื่อง, 4.เส้นทางที่มีระยะเวลาการบินเกินกว่า 90 นาทีสายการบินจะต้องกันที่นั่งแถวหลังไว้พิเศษสำหรับแยกผู้โดยสารที่มีอาการน่าสงสัยระหว่างทำการบิน