“เอ็นไอเอ” ชวนเกษตรกร-ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ร่วมสรรหาแพลตฟอร์มต่อยอดธุรกิจ

ผู้สื่อข่าวายงานว่า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้จัดโครงการชวนเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ร่วมค้นหาแพลตฟอร์มและโซลูชั่นที่ตอบโจทย์กับความต้องการในการเพาะปลูก ผลิต และการกระจายสินค้า ในโครงการ “Agtech Connext” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรได้เข้าทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของสตาร์ทอัพสายเกษตร ทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ สตาร์ทอัพกลุ่มปศุสัตว์ สตาร์ทอัพด้านสัตว์เศรษฐกิจใหม่สตาร์ทอัพสำหรับในกลุ่มการเพาะปลูก พืชไร่ พืชสวน สตาร์ทอัพด้านการปลูกมันสำปะหลัง และแพลตฟอร์มตลาดในการส่งสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค ร้านค้า โรงงานผลิต

ทั้งนี้เกษตรกรที่สนใจสามารถร่วมค้นหาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการทำเกษตรแต่ละรูปแบบ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เฟซบุ๊คไลฟ์ “AgTech Connext” ในวันที่ 8 -9 มิ.ย. 2564 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่https://forms.gle/ncRXtL1DA9Cob3mKA  หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 552