เอกชนยังสนใจลงทุนบีโอไอ คาด”ซับคอน ไทยแลนด์”เกิดเงินสะพัด 1.2 พันล้านบาท

นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า การที่บีโอไอ ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์  และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดงาน “SUBCON THAILAND Virtual Edition Powered by INTERMACH  and MTA Asia” ในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบระหว่างวันที่ 21 – 24 ก.ย. นี้นั้นเพื่อสร้างโอกาสการเชื่อมโยงธุรกิจและสร้างความร่วมมือทางธุรกิจให้ยังคงเดินหน้าต่อไปได้ และคาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ประมาณ 300 คู่ และมีมูลค่าการเชื่อมโยงที่คาดว่าจะเกิดการซื้อขายในอนาคตประมาณ 1,200 ล้านบาท

“ในภาวะที่ทุกการสนับสนุนจากภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคือความหวังของภาคอุตสาหกรรม การส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ซื้อชิ้นส่วนถือเป็นภาระกิจหนึ่งที่สำคัญที่จะสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการทั้งในอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนสามารถเดินหน้าประกอบธุรกิจได้โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดในครั้งนี้”

อย่างไรก็ตามการจัดงานดังกล่าวที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจับคู่ทางธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมสามารถเจรจาธุรกิจทางออนไลน์ระหว่างกัน และสามารถทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Pre-match service เพื่อลดเวลาในการดำเนินการทำนัดหมายระหว่างงาน ซึ่งครั้งนี้มีผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้าร่วมงานกว่า 100 ราย ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กส์ทรอนิกส์ อุตสาหกรรมสนับสนุนการแพทย์ อุตสาหกรรมอากาศยานและซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล ก่อสร้าง อุตสาหกรรมระบบราง หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอื่น ๆ จากทั่วโลก