เส้นทางสู่ความมั่งคั่ง!!

​ช่วงวันหยุดที่ผ่านมา “คุณนายพารวย” ได้ เข้าไปหาข้อมูลความรู้เรื่องเงินๆ ทองๆ ใน เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th เมื่อกดไปในหัวข้อ “ความรู้การลงทุน” เข้าไปดูเรื่องการวางแผนการเงิน พบหลักการหลักคิดที่น่าสนใจ ในเส้นทางสู่ความมั่งคั่งที่ทุกคนควรนำมาปฏิบัติ

โดยเรื่อง เงินทองต้องวางแผน” ได้กำหนดเส้นทางสู่ความมั่งคั่ง โดยเริ่มต้นจาก การสร้างความมั่งคั่ง-การปกป้องความมั่งคั่ง-การเพิ่มพูนความมั่งคั่งและสุดท้ายคือการส่งมอบความมั่งคั่ง

การสร้างความมั่งคั่ง ถือเป็นด่านแรกที่จะต้องฟันฝ่าไปให้ได้ หากอยากมั่งคั่ง ร่ำรวย หรือมีอิสรภาพทางการเงินอย่างที่ฝันไว้  ซึ่งคนที่จะสร้างความมั่งคั่งได้ต้อง “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ และรู้ขยายดอกผล” อย่างสม่ำเสมอ เพราะบางคนหาเงินได้เยอะ-ใช้เยอะ  ไม่ใส่ใจในการออม ก็คงมีความมั่งคั่งได้ยาก

หากเป็นเช่นนี้  ต้องรีบเปลี่ยนวิธีคิด หันมาสร้างความมั่งคั่งให้ตนเอง เริ่มด้วยการกำหนดเป้าหมายชีวิต เช่น ปีนี้จะออมเงินให้ได้เดือนละ 5,000 บาท หรือตั้งเป้าเก็บเงินเดือนละ 10,000 บาท เพื่อเป็นเงินดาวน์ซื้อบ้านให้ได้ภายใน 3 ปี หรือลงทุนซื้อกองทุนรวมเพื่อการเกษียณ หรือกองทุนรวมหุ้น ให้ได้ทุกเดือน เดือนละ 5,000 บาท 

เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ก็ต้อง  วางแผนใช้จ่ายและบริหารหนี้สิน” เพื่อให้มี เงินออม”  ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว!!

​ขั้นตอนต่อไปคือการ ปกป้องความมั่งคั่ง” ให้อยู่กับเราไปนานๆ โดยบริหารจัดการความเสี่ยง กรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด เช่น เกิดอุบัติเหตุ เจ็บไข้ได้ป่วย ดังนั้นจึงต้อง ”วางแผนทำประกันภัย”  เพื่อเป็นตัวช่วยบรรเทาความสูญเสีย ที่อาจจะมาทำลายความมั่งคั่งหรือเงินทองที่เราสะสมมาตลอดชีวิต

​และที่สำคัญคือต้อง วางแผนเกษียณ เพื่อให้มีเงินพอใช้ในบั้นปลายชีวิตอย่างมีคุณภาพ ข้อนี้สำคัญมาก ต้องเริ่มลงมือตั้งแต่วันนี้อย่ามัวรอให้อายุมาก ไม่ว่าจะเป็นการสะสมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

​ขณะเดียวกัน ก็ต้อง “เพิ่มพูนความมั่งคั่ง” โดย “วางแผนลงทุน เพื่อให้เงินงอกเงยออกดอกผล เพราะการลงทุนเปรียบเสมือนทางด่วนสู่ความมั่งคั่ง การตั้งต้นออกตัวได้เร็วและเดินตามแผน จะช่วยให้ถึงเส้นชัยได้เร็วขึ้น

​รวมทั้งยังต้อง “วางแผนภาษี” เพื่อช่วยลดภาระภาษีให้น้อยลง เมื่อเสียภาษีน้อยลง ก็จะมีเงินออมและเงินลงทุนมาเพิ่มความมั่งคั่งได้มากขึ้น ปัจจุบันมีช่องทางการออมการลงทุนหลายประเภทที่ให้สิทธิประโยชน์ภาษี ทั้งกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF) หรือกองทุนรวม RMF หรือการทำประกันชีวิต เป็นต้น  

และสุดท้ายคือการ ส่งมอบความมั่งคั่ง” ให้กับลูกหลาน เป็นอีกขั้นตอนสำคัญ ในการบริหารจัดการความมั่งคั่ง  เพราะจะช่วยให้สิ่งที่เราสร้างและเก็บรักษามาตลอดชีวิตถูกจัดสรรให้แก่คนที่เรารัก หัวใจหลักของการส่งมอบความมั่งคั่งก็คือ การวางแผนมรดก ที่จะช่วยส่งผ่านความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น  ทำให้มั่นใจได้ว่าทรัพย์สมบัติจะถูกสืบทอดไปตามเจตนารมณ์ของเรา!!

​​​​​​#คุณนายพารวย #รู้เก็บ#รู้ออม #