เศรษฐกิจใครว่าดี!…โจรชุกขนาดนี้ของหลวงยังไม่เว้น กรมทางหลวงเจอโจรกรรมอุปกรณ์งานทางปี 65 กว่า 30 ล้านบาท พบสายไฟฟ้าสุดฮิตโจรลักมากสุด

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.)เปิดเผยว่า  กรมทางหลวงโดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้รายงานข้อมูลการโจรกรรมอุปกรณ์งานทางของกรมทางหลวง ประจำปี  65  พบว่า อุปกรณ์งานทางของกรมทางหลวงถูกโจรกรรมไปทั้งสิ้น 30,627,034 บาท สำหรับทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สายไฟฟ้า จำนวน 249 แห่ง มูลค่า 13,320,279 บาท   คิดเป็น 48% อุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร จำนวน 70 แห่ง มูลค่า 1,596,021 บาท คิดเป็น 13% หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 39 แห่ง มูลค่า 8,247,820 บาท คิดเป็น 7% อุปกรณ์ราวกันอันตราย จำนวน 38 แห่ง มูลค่า 1,560,421บาท คิดเป็น 7% และฝาตะแกรงเหล็ก/ท่อ จำนวน 32 แห่ง มูลค่า 2,213,619 บาท คิดเป็น 6% 

นอกจากนี้ หากจำแนกตามแขวงทางหลวงพบว่า พื้นที่ที่มีปัญหาการโจรกรรมอุปกรณ์งานทางเรียงลำดับตามมูลค่าความเสียหายสูงสุดได้แก่ สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) และสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) ตามลำดับ   ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการโจรกรรมอุปกรณ์งานทางประจำปี  64 มูลค่ารวมกว่า 25,013,275 บาท ทั้งนี้พบว่า มูลค่าอุปกรณ์งานทางได้ถูกโจรกรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งกรมทางหลวงได้มีมาตรการในการป้องกันการโจรกรรมและมาตรการเพิ่มเครือข่ายประชาสังคมในการร่วมดูแลรักษาอุปกรณ์งานทาง ถือเป็นการช่วยกันสอดส่องดูแลในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางและประชาชนผู้อาศัยบริเวณสองข้างทางหลวงช่วยกันดูแลทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้ปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินงานทางและทรัพย์สินทางราชการลดลง รวมทั้ง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและนำไปพัฒนาทางหลวงได้ต่อไป หากประชาชนพบเห็นผู้กระทำผิดหรือสงสัยจะกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง