เลขาธิการ คปภ. เปิดกลุ่มไลน์ War Room : COVID # OIC ติดตามการเยียวยาโควิด 24 ชม.

  • มอบนโยบายเสริมมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เต็มพิกัด
  • เน้นให้บริการด้านประกันภัยผ่านระบบออนไลน์-โทรศัพท์
  • อำนวยความสะดวกประชาชน

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    โคโรนา 2019 (COVID-19 หรือโควิด-19) ระลอกใหม่ ที่แพร่กระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะในหลายจังหวัดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) โดยพบว่า มีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่สำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ล็อคดาวน์ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.) เป็นกรณีพิเศษ

“ผมได้ตั้งกลุ่มไลน์ War Room : COVID # OIC ซึ่งผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถรายงานและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งได้เปิด official line ของผม ซึ่งบุคลากร ของสำนักงาน คปภ. สามารถติดต่อผมได้ตลอด 24 ชั่วโมง เช่นกัน หากมีความเดือดร้อนใดๆ ขอให้แจ้งมา ผมจะดำเนินการอย่างสุดความสามารถ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาบุคลากรที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19”

นอกจากนี้ยังได้จัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด  ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้ง กำชับให้ผู้อำนวยการภาคอาวุโส ภาค 6 และผู้อำนวยการภาค 7 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัด พนักงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบให้อำนวยความสะดวกด้านประกันภัยแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ และติดตามประกาศ คำสั่ง ระเบียบต่าง ๆ ของสำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เช่น จัดทำแผงพลาสติกกั้นสำหรับผู้มาติดต่อจัดวางเก้าอี้ สำหรับผู้มาติดต่อให้มีการเว้นระยะห่าง จัดจุดคัดกรองมีเจลทำความสะอาดมือ/เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสแกน QR Code เข้มงวด สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อสำนักงาน คปภ. ให้ประชาชนทราบ เช่น ทางโทรศัพท์ เฟสบุ๊ค หรืออีเมล์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายในการปรับปรุงแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนด้านประกันภัย โดยให้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น การชี้แจงเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ ไลน์ วีดีโอคอล หรือการประชุมทางไกลทางจอภาพ (video conference) เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามายังสำนักงาน คปภ. รวมทั้ง สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ติดตามในส่วนของการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนกรณีมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยโควิด-19

รวมทั้งให้เร่งจัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ด้านประกันภัยผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรองรับบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย ผ่านออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพตัวแทนและนายหน้าประกันภัย รับรู้เกี่ยวกับประกาศสำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเพื่อขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ต้องการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยที่มีความประสงค์จะขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย