เร่เข้ามาๆการบินไทยเสริฟถึงที่ อร่อยล้นฟ้า@สีลม ไม่ต้องบินก็ฟินได้

.การบินไทยรักคุณเท่าฟ้าจัดเมนูอาหารเสริฟถึงที่

.มีPuff & Pie สลัด ชา กาแฟ อาหารและเครื่องดื่ม

.เริ่มให้บริการความอร่อยฟิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากฝ่ายครัวการบิน การบินไทย ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรม “อร่อยล้นฟ้า ไม่ต้องบิน ก็ฟินได้” จำหน่ายอาหารเมนูนานาชาติจากฝ่ายครัวการบิน และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ขยายการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยจัดจำหน่ายเมนูอาหารนานาชาติ “อร่อยล้นฟ้า@สีลม ไม่ต้องบิน ก็ฟินได้” ในสไตล์ GRAB&GO นำขบวนโดยปาท่องโก๋ของการบินไทยที่เลื่องชื่อในความอร่อย ทอดสดใหม่จากเตา ทานคู่กับนมข้นหวาน หรือสังขยาเจ้าจำปีสูตรพิเศษ รวมทั้งขนมต่างๆ จาก Puff & Pie สลัด ชา กาแฟ อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ขยายการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยจัดจำหน่ายเมนูอาหารนานาชาติ “อร่อยล้นฟ้า@สีลม ไม่ต้องบิน ก็ฟินได้” ในสไตล์ GRAB&GO นำขบวนโดยปาท่องโก๋ของการบินไทยที่เลื่องชื่อในความอร่อย ทอดสดใหม่จากเตา ทานคู่กับนมข้นหวาน หรือสังขยาเจ้าจำปีสูตรพิเศษ รวมทั้งขนมต่างๆ จาก Puff & Pie สลัด ชา กาแฟ อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ

ทั้งนี้เริ่มให้บริการความอร่อยฟิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 06.30 น. – 14.00 น. ณ Pop Up Cafeteria การบินไทย สำนักงานสีลม หรือโทรสั่งความอร่อยแบบ Delivery ที่โทร. 090-980-3808