“เรือด่วนเจ้าพระยา” กลับมาเปิดให้บริการเรือธงส้ม ด้านกรมรางฯออกสำรวจระบบจัดการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทุกสาย

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงคมนาคมว่า ภายหลังรัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดโรคโควิด-19 ในระยะที่ 3 ระบบขนส่งต่างๆ เริ่มทยอยกลับมาให้บริการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรถร่วมบริการของ บขส. ล่าสุด กรมเจ้าท่าได้ออกประกาศเรือด่วนเจ้าพระยา จะกลับมาให้บริการเรือธงส้มตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ เริ่มวันนี้ ( 30 พ.ค.) เป็นต้นไป โดยยังงดให้บริการเรือธงเหลืองและธงเขียวในวันเสาร์ และงดให้บริการเรือทุกธงในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดี กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า กรมรางฯ ได้ทำการสำรวจ การบริหารจัดการในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในทุกสาย ในชั่วโมงเร่งด่วนพบว่า ทุกระบบสามารถบริหารจัดการไม่ให้เกิดความหนาแน่น มีระยะ Social Distancing ในตู้และที่ชานชาลา ขณะเดียวกันมีการพัฒนาระบบคัดกรอง ด้วยระบบ Thermal scan และ จัด Group release โดยมีระยะเวลารอ 2-5 นาที เท่านั้น ก่อนเข้า Gate และมี Headway การให้บริการที่สูงสุดในทุกระบบ  อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากผู้โดยสารง ทั้งชานชาลา และในขบวนรถในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และมีแอลกอฮอล์บริการล้างมือ ทั้งทุกทางเข้า-ออก

“ปัจจุบันผู้ใช้บริการ ได้เข้าใจวิถี New Normal โดยมีการวางแผนการเดินทางเช้าขึ้น แต่เวลาเดินทางกลับยังคงมีเวลา กลับพร้อมๆกัน ซึ่งอาจมีเหตุจากที่ ผู้โดยสารอาจต้องหารถต่อ ในระบบอื่นที่ยากขึ้น เช่น แท็กซี่ ดังนนั้น กรมฯจะบูรณาการร่วมกับ ระบบขนส่งสาธารณะของ ขสมก. อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้สะดวกขึ้นต่อไป” นายสรพงศ์ กล่าว