เริ่มวันนี้! ธ.ก.ส. เปิดให้ลูกค้ายื่นเรื่องขอพักชำระหนี้ได้แล้ว

ธ.ก.ส.เปิดให้เกษตรกร ที่กู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. สามารถยื่นเข้าร่วม “มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล” เริ่มวันที่ 1 ต.ค. 66 เวลา 12.00 น. ถึง 31 ม.ค. 2567

 • เปิดให้ลูกค้ายื่นเรื่องขอพักชำระหนี้
 • เริ่มวันที่ 1 ต.ค. 66 เวลา 12.00 น.
 • ถึง 31 ม.ค. 2567

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อ 26 กันยายน 2566 เห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกร ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567 (1 ปี) ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล จำนวนทั้งสิ้น 11,096 ล้านบาท

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเกษตรกรและบุคคลที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ไม่เกิน 300,000 บาท และมีสถานะเป็นหนี้ปกติ และหรือเป็นหนี้คงค้างชำระ จำนวน 2.698 ล้านราย รวมต้นเงินคงเป็นหนี้ทั้งหมด 283,327.99 ล้านบาท

ขณะที่ ธ.ก.ส. ขานรับมาตรการพักหนี้เกษตรกรรอบใหม่นี้ โดยจะเปิดให้เกษตรกรที่เข้าเกณฑ์ สามารถลงทะเบียนแสดงความต้องการเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile หรือติดต่อขอคำแนะนำได้ที่สาขาของธนาคาร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึง 31 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ธ.ก.ส.

 • เป็นลูกหนี้รายคน (เกษตรกรและบุคคล)
 • มีต้นเงินเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ไม่เกิน 300,000 บาท
 • มีสถานะเป็นหนี้ปกติ และหนี้ค้างชำระ (หนี้ 0-3 เดือน และหนี้ NPL )
 • สัญญาเงินกู้ที่ไม่สามารถร่วมมาตรการได้ ดังนี้
 • สัญญาเงินกู้ตามโครงการนโยบายรัฐ / สัญญาเงินกู้ที่ไม่ใช่แหล่งเงินทุนธนาคาร
 • สัญญาเงินกู้ OD (Over Draft) P/N (ตั๋วสัญญาใช้เงิน) หรือสัญญาเงินกู้ตามข้อบังคับ ธ.ก.ส. ฉบับที่ 35
 • สัญญาเงินกู้ที่อยู่ในโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือ หรือมีเงื่อนไขพิเศษตามมาตรการอื่น

ช่องทางลงทะเบียนยื่นขอพักชำระหนี้เกษตรกร มีดังนี้

 • เริ่มต้นจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นของ ธ.ก.ส. “BAAC Mobile” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android
 • ส่วนลูกค้าที่มีหรือใช้งาน BAAC Mobile อยู่แล้ว สามารถเข้าแอปพลิเคชั่นเพื่อเริ่มลงทะเบียนทันที โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น.