“เราชนะ”ไม่โอนเงินสด “สุพัฒนพงษ์”ชี้โทรศัพท์ใครโหลดแอป “เป๋าตัง”ไม่ได้ให้ซื้อมือถือใหม่

  • ชี้เดี๋ยวนี้โทรศัพท์ราคาไม่แพง
  • ย้ำให้เอาเงินในแอปไปใช้กับร้านค้าขนาดเล็ก
  • จ่ายค่าวินมอเตอร์ไซค์-แท๊กซี่ได้

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโครงการเราชนะ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและช่วยค่าครองชีพประชาชนเดือนละ 3,500 บาท 2 เดือนรวมคนละ 7,000 บาท คลอบคลุม 31.1 ล้านคน โดยอนุมัตินำเงินกู้มาดำเนินการภายในวงเงิน 210,200 ล้านบาท โดยเงินที่รัฐบาลมอบให้ในครั้งนี้จะโอนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และแอฟพลิเคชั่นเป๋าตัง ไม่สามารถเบิกออกมาเป็นเงินสดได้ มีหลักการนำเงินไปใช้เหมือนโครงการคนละครึ่งคือ นำไปใช้ซื้อสินค้าของใช้ที่จำเป็น และอาหาร ในร้านค้า ร้านอาหารที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วม และให้นำไปใช้กับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และรถแท็กซี่ได้ด้วย

“เหตุผลที่ไม่ให้เป็นเงินสดเพราะไม่อยากให้คนสัมผัสเงิน เพราะเชื้อโควิด-19 ปะปนมาได้ และต้องการให้ประชาชนมีประสบการณ์ของสังคมไร้เงินสด ขณะที่การให้เงินสด รัฐไม่สามารถกำหนดการหมุนเวียน ถ้าให้เป็นเงินสดจะจำกัดอะไรไม่ได้และติดตามไม่ได้เลย เงินเหล่านั้นจะหายไปก็สิ่งอะไรควบคุมได้ยาก เช่น นำไปซื้อสุรา เล่นการพนัน นำไปใช้กับร้านค้าขนาดใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล และเงินที่ให้นี้ใช้เสมือนเป็นเงินสดได้ จะเรียกว่าไม่ให้เงินสดก็ไม่เชิง เพียงแต่จำกัดสิทธิ์ อยากให้ช่วยคนตัวเล็กด้วยกัน ชาวบ้านช่วยแม่ค้า แม่ค้าไปซื้อของกับเกษตรกรหมุนเวียนคนตัวเล็กด้วยกัน ไม่ไปเรื่องของ สุรา การพนัน ต้องการลดค่าครองชีพช่วยประชาชนตัวเล็กๆ ส่วนคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบโหลดแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้นั้น ก็ต้องจัดหาโทรศัพท์มือถือ เดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงแล้ว คนจำนวนนี้คงมีไม่เยอะ จะอำนวยความสะดวกผู้ขายโทรศัพท์มาให้ราคาไม่แพง หากไม่มีเงิน ก็ให้ใช้สิทธิ์เราชนะซื้อโทรศัพท์ได้”

ด้านนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สศช. กล่าวว่า ในจำนวนผู้มีสิทธิ์ในโครงกาเราชนะ 31.1 ล้านคน คาดว่าจำนวนคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบโหลดแอพพลิเคชั่นได้ อาจจะอยู่ที่ 1-2 แสนคน สำหรับวงเงินที่นำมาใช้ในโครงการเราชนะ จะอยู่ที่ 190,000 ล้านบาท แต่ที่ขอให้ ครม.อนุมัติไว้ 210,200 ล้านบาท เพื่อเผื่อไว้กรณีมีผู้มาร้องเรียนว่าทำไมไม่ได้รับสิทธิ์ จะได้ไม่ต้องขออนุมัติเงินเพิ่มเติม ทั้งนี้ ข้อดีของโครงการเราชนะ สำหรับคนที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์และขับแท็กซี่ จะได้รับเงินทั้งสองด้าน คือ ได้รับ 3,500 บาทใน2 เดือนแล้ว ยังสมัครร่วมโครงการเพื่อรับเงินเราชนะจากผู้ใช้บริการได้ด้วย