เยอรมันลดภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ 16% เริ่ม 1 ก.ค.เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ

"แมร์เคิล" นายกฯเยอรมัน ภาพจาก REUTERS

รัฐบาลเยอรมันประกาศลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตลงเหลือ 16% จาก 19% เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม นี้ รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มจากภาคบริการเหลือ 5% จาก 7% 

พร้อมประกาศแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเยอรมันทีทางการอนุมัติแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.3 แสนล้านยูโร หรือประมาณ 4.65 ล้านล้านบาท หลังจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19

“อังเกลา แมร์เคิล” นายกรัฐมนตรีเยอรมันกล่าวว่า วงเงินงบประมาณเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับปี 20/21 มูลค่า 1.3 แสนล้านยูโร โดยรัฐบาลจะเป็นผู้จัดสรรการใช้จ่ายงบมูลค่า 1.2 แสนล้านยูโร และมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นแผนในอนาคต และตอนนี้กำลังปฏิบัติภารหน้าที่ของเยอรมันที่มีต่อยุโรปและในเวทีระหว่างประเทศ

แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าว รวมถึงการช่วยเหลืออุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัส การจัดงบเพิ่มเติมในการแก้ปัญหาการว่างงาน รวมถึงให้เงินสำหรับการเลี้ยงดูบุตรคนละ 300 ยูโร หรือราว 10,700 บาท