เพื่อไทย เดินหน้า ยื่นญัตติแก้รัฐธรรมนูญ

  • เมื่อประเทศมีปัญหา
  • ส.ส.ทั้งสภา ต้องร่วมหาทางออก

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย รองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือวิปฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า แม้คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นพ้องต้องกันว่า จะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อเปิดทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้นถือเป็นเรื่องที่ดี แต่การที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นควรที่จะแก้ไขก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ เพราะหากแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังการเลือกตั้งไม่ประโยชน์อะไรเลย    ทั้งนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ รัฐบาลต้องเป็นเจ้าภาพ และให้นักการเมืองทั้งสภาร่วมมือกันจึงจะแก้ได้ ทั้งนี้ดูจากข้อเรียกร้องของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ก็จะทราบว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาแน่นอน   

“นายกรัฐมนตรี ไม่ควรนิ่งดูดาย หรือลอยตัวเหนือปัญหาไม่รับรู้ข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชน ทั้งนี้คาดว่าในสัปดาห์หน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นญัตติด่วนต่อสภาเพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งหากสมาชิกเห็นด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะเร็วและสามารถชี้แจงต่อสังคมได้”