“เพื่อไทย” ยืนยัน Digital Wallet ใช้ Blockchain สร้าง ศก. ดิจิทัลให้ประเทศ

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

“เพื่อไทย” ยืนยัน Digital Wallet ใช้ Blockchain สร้าง ศก. ดิจิทัลให้ประเทศ

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวเรื่องช่องทางการจ่ายเงินในโครงการ Digital Wallet ว่า พรรคเพื่อไทยยืนยันว่านโยบาย Digital Wallet จะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain อยู่เบื้องหลัง ซึ่งถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากเทคโนโลยีแบบเดิม เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล