“เพื่อไทย”ระดมสมองรับมือเอลนีโญ

  • ประเมินประเทศไทยเกิดภัยแล้งในปีหน้าและปีต่อไป
  • ภาครัฐต้องรีบกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย ที่ปรึกษาคณะนโยบายเกษตร พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยคณะทำงานด้านเกษตรนำโดย อดีตอธิบดีกรมบาดาล เลขาธิการกลุ่มธนาคารน้ำใต้ดิน และคณะทำงานเกษตร ร่วมระดมความเห็นถึงปรากฎการณ์โลกร้อนในขณะนี้ว่าเป็นสภาพอากาศแบบ เอลนิโญ คืออุณหภูมิของโลกจะปรับตัวสูงขึ้น จนจะทำให้เกิดความแห้งแล้งในบางส่วน และเกิดฝนตกหนักในบางส่วน และตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา เราเผชิญปรากฎการณ์ ลานิญา มายาวนานและจะสิ้นสุดลงในอีกไม่ช้า ซึ่งปรากฎการณ์ดังกล่าวนี้จะกระทบกระเทือนกับสภาวะอากาศในทุกประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สำหรับประเทศไทยนั้น คาดหมายกันว่า หน้าฝนของไทยปี 2566 น่าจะมีปริมาณน้อยกว่าปกติ จำนวนพายุ ที่คาดการณ์ไว้ก็น่าจะลดลงกว่าเดิม นอกจากปริมาณน้ำฝนและจำนวนพายุลดน้อยลงแล้ว ยังต้องไปลุ้นอีกว่า พายุฝนที่จะพัดเข้ามานั้น จะมาตกเหนือเขื่อนเพื่อให้ไทยได้กักเก็บน้ำ หรือจะมาตกใต้เขื่อนไหลลงทะเลไปหมด ดังนั้น สิ่งที่คาดการณ์ได้ในวันนี้คือ เราน่าจะเกิดภัยแล้ง ในปีหน้าและปีต่อไปจากปรากฎการณ์ เอลนิโญ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ภัยแล้งและอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะกระทบกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกษตรกร ที่ปกติที่มีปัญหาข้าวยากหมากแพงอยู่แล้ว แต่กลับต้องเผชิญภัยแล้งที่รออยู่ข้างหน้า ดังนั้น ภาครัฐต้องรีบเตรียมพร้อมในการกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด ทุกหน่วยงานต้องเร่งมือดูแลอ่างเก็บน้ำ ฝาย เตรียมพร้อมเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้พรรคเพื่อไทย ทราบดีว่าระยะเวลาอันสั้นไม่สามารถแก้ปัญหาจากแท้จริงจากต้นเหตุได้ แต่จะทำอย่างไรให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเบาบางลง นอกจากการเกษตรแม่นยำ เน้นให้น้ำพืช-สัตว์ในเวลา-ปริมาณที่พืชต้องการอย่างเหมาะสมแล้ว การสร้างเขื่อน ฝาย หรือแก้มลิงเพื่อเก็บน้ำหรือชะลอการไหลของน้ำตามความเหมาะสมของพื้นที่ก็เป็นเรื่องสำคัญ

การปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ การเกลาริมฝั่งน้ำ คู คลองให้น้ำเดินได้สะดวก การสร้างระบบน้ำใต้ดินทั้งบ่อตื้น บ่อลึก เพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีน้ำไว้อุปโภคบริโภค และจัดทำชลประทานบาดาลน้ำลึกระดับตำบลเพื่อการเกษตร รวมถึงสนับสนุนให้ชุมชนและเกษตรกรรายครัวเรือน จัดทำแหล่งเก็บน้ำขนาดย่อม เพื่อรองรัรบน้ำในฤดูฝน และฤดูน้ำหลาก และเพิ่มศักยภาพของการมีน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง

ทั้งหมดนี้ คือการบริหารจัดเก็บน้ำ ทั้งบนดินและใต้ดินอย่างมีคุณภาพ  คืออีกภาระกิจสำคัญหนึ่งของพรรคเพื่อไทย ที่มุ่งมั่นทำเพื่อแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง ให้พี่น้องประชาชน