เพื่อชุมชน!…กรมทางหลวงชนบทเร่งสร้างถนนสาย นม.3060 แยก ทล.304 – บ้านซับพลู วังน้ำเขียว มั่นใจแบ่งเบาจราจรบนถนนสายหลัก ส่งเสริมเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว

 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เผยว่า จากนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งภาคอุตสาหกรรมระหว่างอำเภอ ทางกรมทางหลวงชนบทจึงได้  ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3060 แยก ทล.304 – บ้านซับพลู อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วและเส้นทางดังกล่าว ประชาชนจะสามารถเชื่อมระหว่าง ทล.304 บริเวณอำเภอวังน้ำเขียวไปยังถนนมิตรภาพที่อำเภอปากช่องได้อีกด้วย

 สำหรับโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3060 แยก ทล. 304 – บ้านซับพลู อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 22.939 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นการก่อสร้าง กม.ที่ 0+000 บริเวณ ทล.304 (กม.ที่ 230+825) ด้านซ้ายทาง ไปสิ้นสุดการก่อสร้างบนถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3060 (กม.ที่ 22+939) ซึ่งได้ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 แห่ง และก่อสร้างระบบระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ราวกันอันตราย ป้ายจราจร และทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน