เปิด 5 มาตรการ “ออมสิน” เยียวยา “โควิด-19” รอบใหม่ ลงทะเบียนได้ถึงมิ.ย. 64

วันที่ 13 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการประชุม คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีคำสั่งให้กระทรวงการคลัง และสถาบันการเงินออกมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 “ระลอกใหม่”

สำหรับในส่วนของธนาคารอออมสิน  มีมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ที่ ครม. มีมติให้ขยายมาตรการดังกล่าวไปจนถึง มิ.ย.2564 หรือ จนกว่าวงเงินจะหมด ทั้งหมด 5 โครงการ ดังนี้

1.สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด 10,000 บาท วงเงิน คงเหลือ 2,700 ล้านบาท จาก 20,000 ล้านบาท

– อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate)

– ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี

– ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรกไม่มีหลักประกัน

2. สินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับพ่อค้าแม่ค้า, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ไม่มีบุคคลค้ำประกัน

– ดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี

– ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

3. SMEs มีที่มีเงิน ขยายวงเงินเพิ่ม 5,000 ล้านบาท รวมวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท

– กู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี

– ดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี

4. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือ SMEs ภาคท่องเที่ยว วงเงิน 5,000 ล้านบาท คงเหลือ 4,200 ล้านบาท

– วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

– กลุ่มท่องเที่ยว, นวดสปาแผนไทย, Supply Chain และ Homestay

– ดอกเบี้ย 3.99%

5. Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 10,000 ล้านบาท คงเหลือ 7,800 ล้านบาท สถาบันการเงินปล่อยให้กับผู้ประกอบการวงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ Supply Chaiดอกเบี้ย 2% ต่อปี

ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่  www.gsb.or.th