เปิด 100 รายชื่อ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคเพื่อไทย

  • นักการเมืองรุ่นเก๋า-อดีตข้าราชการ
  • หวานใจ “บิีกกี่” เพื่อนรัก “บิ๊กป้อม”
  • เกินคาด! มาดามกทม. “พวงเพ็ชร์ ชุนละเอียด ” ลำดับที่ 98

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากพรรคเพื่อไทย ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์)แล้วนั้น ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ ถึงรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเพื่อไทย และตั้งประเด็นสังเกตดว่า อันดับต้นๆ เป็นบุคคลที่อยู่กับพรรคมาตลอด แม้จะย้ายพรรคไปสังกัดพรรคอื่นแล้วย้ายกลับมา  แต่ที่เป็นรายชื่อน่าจับตาและสนใจ คือ อันดับที่ 22 นางประวีณ์นุช อินทปัญญา ภรรยา พล.อ.นพดล อินทปัญญา เพื่อนสนิท พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ทำให้สมาชิกพรรคต่างแปลกใจที่ได้อยู่ในลำดับต้นๆ  ขณะที่มาดามกทม. ดร.พวงเพ็ชร์ ชุนละเอียด  อยู่อันดับที่ 98 ทำให้ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยอย่างใกล้ชิด  

สำหรับรายชื่อ 100 ปาร์ตี้ลิสต์ ดังนี้

ลำดับที่ 1 พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์
ลำดับที่ 2 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ลำดับที่ 3 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
ลำดับที่ 4 รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ศิรินิล
ลำดับที่ 5 ร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง
ลำดับที่ 6 นายเกรียง กัลป์ตินันท์
ลำดับที่ 7 ดร.สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
ลำดับที่ 8 นายสุชาติ ตันเจริญ
ลำดับที่ 9 ดร.สุทิน คลังแสง
ลำดับที่ 10 ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ

ลำดับที่ 11 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
ลำดับที่ 12 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ
ลำดับที่ 13 นายจาตุรนต์ ฉายแสง
ลำดับที่ 14 นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
ลำดับที่ 15 นายนพดล ปัทมะ
ลำดับที่ 16 นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์
ลำดับที่ 17 นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
ลำดับที่ 18 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เพียงเกษ
ลำดับที่ 19 นายนิคม บุญวิเศษ
ลำดับที่ 20 นางสาวขัตติยา สวัสดิผล

ลำดับที่ 21 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล
ลำดับที่ 22 นางประวีณ์นุช อินทปัญญา
ลำดับที่ 23 นายสุรเกียรติ เทียนทอง
ลำดับที่ 24 นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์
ลำดับที่ 25 นายดนุพร ปุณณกันต์
ลำดับที่ 26 ดร.อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
ลำดับที่ 27 พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี
ลำดับที่ 28 นายสุธรรม แสงประทุม
ลำดับที่ 29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิณธิธรณ์ วริณวัชรโรจน์
ลำดับที่ 30 ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์

ลำดับที่ 31 นางสาวเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย
ลำดับที่ 32 นางสาวละออง ติยะไพรัช
ลำดับที่ 33 นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช
ลำดับที่ 34 นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ
ลำดับที่ 35 รองศาสตราจารย์ นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์
ลำดับที่ 36 นายก่อแก้ว พิกุลทอง
ลำดับที่ 37 นายขจิตร ชัยนิคม
ลำดับที่ 38 นายเอกพร รักความสุข
ลำดับที่ 39 นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
ลำดับที่ 40 นายธนพงศ์ ธนเดชากุล

ลำดับที่ 41 ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ
ลำดับที่ 42 นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์
ลำดับที่ 43 นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
ลำดับที่ 44 นายสมชัย อัศวชัยโสภณ
ลำดับที่ 45 นายอุเมสนัส ปานเดย์
ลำดับที่ 46 ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล
ลำดับที่ 47 นายรัชกิจ เฮงตระกูล
ลำดับที่ 48 นางสาวอุบลกาญจน์ อมรสิน
ลำดับที่ 49 ดร.ธงทอง นิพัทธรุจิ

ลำดับที่ 50 นายพชร ธรรมมงคล

ลำดับที่ 51 นายสมเกียรติ ตันติธนไพศาล
ลำดับที่ 52 นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์
ลำดับที่ 53 พลตำรวจตรี รังสรรค์ คชไกร
ลำดับที่ 54 นางสาวณภัทรา กมลรักษา
ลำดับที่ 55 นายนิทัศน์ ศรีนนท์
ลำดับที่ 56 นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ
ลำดับที่ 57 นายอภิยุทธ ณ กาฬสินธุ์
ลำดับที่ 58 นายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ
ลำดับที่ 59 นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล
ลำดับที่ 60 ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ

ลำดับที่ 61 นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร
ลำดับที่ 62 นายชานันท์ ยอดหงษ์
ลำดับที่ 63 นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง
ลำดับที่ 64 นพ.สุกิจ พรหมศิริ
ลำดับที่ 65 นายประสพ สารสมัคร
ลำดับที่ 66 นายชุมสาย ศรียาภัย
ลำดับที่ 67 นายประภัทร์ จงสงวน
ลำดับที่ 68 นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์
ลำดับที่ 69 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช
ลำดับที่ 70 นายสนธยา หลาวหล้าง

ลำดับที่ 71 นายสหัสชัย อนันตเมฆ
ลำดับที่ 72 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์
ลำดับที่ 73 นายสมนาม เหล่าเกียรติ
ลำดับที่ 74 นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา
ลำดับที่ 75 นายธนวรรษ เพ็งดิษฐ์
ลำดับที่ 76 นางอนงค์ ล่อใจ
ลำดับที่ 77 นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
ลำดับที่ 78 นายสุรยุทธ์ ทวีกุลวัฒน์
ลำดับที่ 79 นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร
ลำดับที่ 80 นายวราวุธ ยันต์เจริญ

ลำดับที่ 81 นายกฤช เอื้อวงศ์
ลำดับที่ 82 นายสุรชัย เบ้าจรรยา
ลำดับที่ 83 นายภูวเดช นพฤทธิ์
ลำดับที่ 84 นายสุวรรณ น้ำใจดี
ลำดับที่ 85 นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์
ลำดับที่ 86 นายมานพ จรัสดำรงนิตย์
ลำดับที่ 87 นายนิกร ซัจเดว
ลำดับที่ 88 นายเกรียงเดช เข็มทอง
ลำดับที่ 89 ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล
ลำดับที่ 90 ศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ลิ่มสกุล

ลำดับที่ 91 นสพ.ชัย วัชรงค์
ลำดับที่ 92 นายจักรพงษ์ แสงมณี
ลำดับที่ 93 นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
ลำดับที่ 94 ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม
ลำดับที่ 95 ดร.นลินี ทวีสิน
ลำดับที่ 96 นายพิชัย นริพทะพันธุ์
ลำดับที่ 97 นายพงศกร อรรณนพพร
ลำดับที่ 98 ดร.พวงเพ็ชร์ ชุนละเอียด
ลำดับที่ 99 นายสนธยา คุณปลื้ม
ลำดับที่ 100 นายภูมิธรรม เวชยชัย