เปิด “โรงเรียนการไปรษณีย์ไทย” เขตหลักสี่ เป็น ศูนย์พักคอยรอรับผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว

  • รองรับได้ 118 เตียง 
  • มีพยาบาลคอยดูแลตลอด 
  • รอคิวเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสกลธี ภัททิยกุล   รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  และดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์   กรรมการผู้จัดการใหญ่   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม    “โรงเรียนการไปรษณีย์” ที่ได้จัดสถานที่เป็น “ศูนย์พักคอย” เขตหลักสี่ เพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่มีอาการไม่มากหรือไม่รุนแรง รองรับผู้ป่วยได้ถึง 118 เตียง โดยมีทีมพยาบาลคอยดูแล พร้อมเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและอาหารสำหรับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าสู่กระบวนการรักษาทางการแพทย์โดยเร็วต่อไป โดยมีกำหนดเปิดศูนย์ฯ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นี้  

#TheJournalistClub #โควิด19 #วัคซีนโควิด #ล็อกดาวน์ #ศูนย์พักคอย # ไปรษณีย์ไทย