เปิดไทมไลน์ ฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม. กลุ่มแรก 33,000 ราย

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ผู้บริหารกทม.เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน

โดยมีผู้บริหาร กทม.ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ได้แก่ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นพ.ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า วันนี้ กทม. เริ่มฉีดวัคซีนป้องกัน COVID – 19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รวม 130 ราย ได้แก่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จำนวน 30 ราย โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุติน ธะโร อุทิศ จำนวน 50 ราย และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 50 ราย รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนอีกจำนวน 13 แห่ง เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ หากมีอาการที่ไม่พึงประสงค์จะสามารถให้การดูแลได้อย่างทันท่วงที

“จากนั้นจะฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ในสัปดาห์ต่อ ๆ ไป ภายในสัปดาห์นี้จะฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ 6 พื้นที่เขตที่เชื่อมต่อสมุทรสาครให้ครบถ้วนรวม 3,700 ราย“

สัปดาห์ที่ 2 จะฉีดวัคซีนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย

สัปดาห์ที่ 3 จะฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคเสี่ยง คือ 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคหลอดเลือดสมอง 4.โรคไตเรื้อรัง 5.โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด 6. โรคเบาหวาน 7. โรคอ้วน ที่มีอายุ 18-59 ปี

สัปดาห์ที่ 4 จะฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไปและแรงงานที่มีอายุ 18-59 ปี โดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม”

ส่วนประชาชนที่ไม่สะดวกหรือไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” สามารถสอบถามข้อมูลหรือลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

ทั้งนี้รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนให้กทม.ในเบื้องต้นซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัท SINOVAC จำนวน 66,000 โดส สามารถฉีดได้จำนวน 33,000 ราย จะทำการฉีดให้แล้วเสร็จประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มี.ค.นี้

จากนั้นประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน รัฐบาลจะได้รับวัคซีนเพิ่มอีก 800,000 โดส ซึ่งกทม.จะได้รับวัคซีนเพิ่มเติมอีก 30% จากจำนวนดังกล่าว เพื่อนำมาบริการฉีดแก่บุคลากรทางการสาธารณสุขและประชาชน