เปิดโพลล์ “อยู่ให้เป็น..หยุดให้ได้ COVID-19” ปชช.ตื่นตัวจ่ายหนักซื้อหน้ากากอนามัยสู้โควิด

  • ผลสำรวจพบประชาชนกว่า 88% ตระหนักเรื่องการสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน
  • ขณะที่กว่า 30% ระบุช่วงสถานการณ์ระบาดทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  • ทั้งซื้อหน้ากากอนามัยค่าอาหาร น้ำ ข้าวสารของแห้ง สำรองในภาวะเช่นนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “อยู่ให้เป็นหยุดให้ได้ : COVID-19” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 1,054 คน พบว่า 

ในช่วงสถานการณ์เชื้อโควิด-19 ระบาด ประชาชน 34.4% ระบุว่ามีค่าใช้จ่ายในการซื้อหน้ากากอนามัย (โดยส่วนใหญ่จำนวนเงินต่ำกว่า 100 บาทซึ่งมีสัดส่วนเท่ากันกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร น้ำ ข้าวสารของแห้ง สำรองภาวะฉุกเฉิน (โดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน มากกว่า 2,000 บาทรองลงมา 33.4% ระบุว่ามีเจลแอลกอฮอล์/แอลกอฮอล์ (โดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายจำนวน101-300 บาทและ 32.7% ระบุว่ามีค่าเครื่องอุปโภคบริโภคสำรองภาวะฉุกเฉิน(โดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากกว่า 2,000 บาท)  

ทั้งนี้เมื่อถามว่าการใช้ชีวิตประจำวันของท่านอยู่ในจุดความเสี่ยงใดบ้างที่กังวลต่อการติดเชื้อ โควิด-19 พบว่า 29.4% ระบุว่าอยู่อาศัย /ทำงานในที่คนพลุกพล่าน/แออัด รองลงมา 20.3% ระบุว่าไม่มีหน้ากากอนามัย /เจลแอลกอฮอล์/แอลกอฮอล์ และ 20.2% ระบุว่าขาดหลักประกันด้านการรักษาพยาบาล

ส่วนวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพื่อหยุดความเสี่ยงจากการติดเชื้อมากที่สุดนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ 88.5% ระบุว่า สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน รองลงมา 86.9% ระบุว่า ล้างมือด้วยสบู่/เจลแอลกอฮอล์ บ่อยๆและ 81.3% ระบุว่าไม่ออกนอกบ้านถ้าไม่จำเป็น