เปิดเอกสาร สธ.จ่อออกกฎหมายจะนิรโทษกรรม ผู้จัดหา-บริหารวัคซีนผิดพลาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ได้มีเอกสารหลุดออกมา โดยเนื้อความในเอกสารเป็นของนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสาธารณสุข ที่เตรียมจะเสนอออกพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)​จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19​)​ พ.ศ. ….

โดยขอให้ครอบคลุมไปถึงความเสียหายจากการบริหารจัดการ เช่น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา หรือบริหารวัคซีน (ผิดพลาดโดยสุจริต)​ เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

โหลดฉบับเต็มที่นี่ https://spd.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/4.1%20Royal%20Act.pdf