เปิดสภาฯ ประชุมนัดแรก 25-27 พ.ค. พร้อมถกพ.ร.บ.งบประมาณ 66

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd

นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จากกรณีที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ปี 2565 ในวันที่ 22 พ.ค.เป็นต้นไป นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ได้นัดประชุมสภาฯวันแรก ในวันที่ 25 พ.ค. โดยจะเป็นการพิจารณาระเบียบวาระเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.และกฎหมายต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่กรรมการธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 9 ฉบับ และร่างพ.ร.บ.ที่เป็นเรื่องด่วน 13 ฉบับ โดยในจำนวนนี้เป็นร่างที่เสนอโดยรัฐบาลเพียง 1 ฉบับ 

นอกนั้นเป็นร่างที่เสนอโดยส.ส. และยังมีเรื่องค้างการพิจารณาที่เป็นร่างเสนอโดยส.ส.และภาคประชาชน จำนวน 30 ฉบับ ซึ่งสภาฯต้องพิจารณากฎหมายให้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ของประชาชน ส่วนในการประชุมในวันที่ 26 พ.ค. เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับกระทู้ถามสด กระทู้ทั่วไป และกระทู้แยกเฉพาะ จากนั้นจะพิจารณารับทราบรายงานของส่วนราชการต่างๆ จำนวน 23 เรื่อง นอกจากนี้ ประธานสภาฯยังนัดประชุมพิเศษ วันที่ 27 พ.ค. เนื่องจากยังมีเรื่องที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 21 เรื่อง

นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า ในการประชุมสภาฯสัปดาห์ถัดไปจะมีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 วาระแรก ในวันที่ 31 พ.ค. และ วันที่ 1 – 2 มิ.ย. ซึ่งการกำหนดพิจารณาไว้ 3 วัน ถือว่าเหมาะสมแล้ว เพราะที่ผ่านมาการพิจารณางบประมาณจะใช้เวลา 3 วัน ดังนั้นทางประธานสภาฯจึงเห็นว่า เพื่อให้ส.ส.มีเวลาศึกษาข้อมูลรายละเอียดของร่างพ.ร.บ.งบฯ โดยให้ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) ส่งเอกสารร่างพ.ร.บ.งบฯ ในวันที่ 17 พ.ค.นี้ และให้ส.ส.มารับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. ซึ่งจะมีเวลาเพียงพอในการศึกษา

ส่วนการประชุมร่วมกันรัฐสภา จะมีร่างพ.ร.บ.ตำรวจ ที่กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว รวมถึงร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับ ที่จะส่งให้สภาฯปลายเดือนนี้ ซึ่งสามารถพิจารณาร่วมกันไปได้ ส่วนจะเป็นวันใดนั้นจะต้องหารือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป