เปิดรูปแบบวีซ่าที่ ศบค.อนุมัติให้ชาวต่างชาติเข้าไทย

  • พำนักระยะยาวสำหรับต่างชาติอายุ 50 ปีขึ้นไป
  • นักธุรกิจต่างชาติที่ถือบัตรเอเปก
  • นักวิจัย-ช่างฝีมือ-นักท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มาตรการผ่อนคลายตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแนวทางการเปิดประเทศ ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมเป็นประธาน ได้เห็นชอบ ประกอบด้วย 1.มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ถือการตรวจลงตรา (วีซ่า) แบบ Non-Immigrant “O-A” สำหรับชาวต่างชาติที่อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ามาเพื่อพักผ่อนไม่ประสงค์ประกอบอาชีพ พำนักในไทยได้ 1 ปี กลุ่มที่ 2 ผู้ถือวีซ่าแบบ Non-Immigrant “O-X” พำนักระยะยาว 5 ปี สำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีสัญชาติและถือหนังสือเดินทางของ 14 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร แคนาดา หรือสหรัฐอเมริกา กลุ่มที่ 3 นักธุรกิจต่างชาติที่ถือบัตรเอเปก (APEC Business Travel Card) มีระยะเวลาพำนักในไทยได้ 60-90 วัน ไม่สามารถขยายอายุได้ โดยจะนำร่องบุคคลที่มาจาก 8 ประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่มีอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ต่ำ

2.มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 เริ่มวันที่ 9 ต.ค. ประกอบด้วย 4 กลุ่มคือ 1.ผู้ถือวีซ่า Non-Immigrant รหัส B สำหรับผู้ที่เข้ามาติดต่อหรือประกอบธุรกิจ สามารถพำนักในไทยได้นาน 90 วัน 2.ผู้ถือวีซ่า Non-Immigrant รหัส EX กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือ พำนักได้ 90 วัน 3.ผู้ถือวีซ่า Non-Immigrant รหัส RS เป็นกลุ่มนักวิจัย ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ หรือผู้ฝึกสอนในสถาบันการศึกษาพำนักได้ 90 วัน

4.กลุ่มผู้ถือวีซ่าประเภทท่องเที่ยว รหัส TR พำนักในไทยได้ 60 วัน ส่วนมาตรการผ่อนคลายสำหรับชาวต่างชาติชนิดพิเศษ หรือ STV คาดว่าจะเริ่มภายในเดือน ต.ค. มาตรการผ่อนคลายทั้งหมดมีขึ้นเพื่อรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและการป้องกันโควิด-19 เพราะยังคงใช้มาตรการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เชื่อว่าหากมาตรการนี้ประสบความสำเร็จ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของไทยได้